ScrollToTop

Zakończenie realizacji projektu

Środa, 19 Maj 2010

W pierwszym kwartale 2010 roku Delfin Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Osi „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zgodnie z umową z dnia 29.12.2008 roku.

Realizacja projektu obejmowała zakup wysokospecjalistycznej linii technologicznej do formowania rotacyjnego, na której potrzeby niezbędny był zakup kompletu form małych i dużych, budowa hali produkcyjnej, w której linia jest zainstalowana wraz z platformą i żurawiem warsztatowym.

Najnowszej generacji rozwiązania technologiczne pozwoliły firmie na wprowadzenie nowych wysokojakościowych produktów, prowadząc tym samym do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększając jego konkurencyjność na rynku regionalnym, krajowym i europejskim.

pasek

logo unijne


Hale Produkcyjne

W ciągu 4 lat zainwestowaliśmy ponad 2,5 mln euro na modernizację fabryki i zakup innowacyjnych linii produkcyjnych do formowania rotacyjnego SAT. Uruchomiliśmy także mikronizer, co umożliwia bezodpadową ekologiczną produkcję.

Laboratorium

Nasza firma jako pierwsza w Polsce wyposażona jest we własne Laboratorium. Dzięki temu jak nikt inny możemy dostosować się do indywidualnych wymogów każdego z naszych klientów. Analizy laboratoryjne gwarantują, że bez względu na skład ścieków, oczyszczalnie Delfin będą funkcjonowały prawidłowo.

Serwis

Oferujemy serwis oczyszczalni ścieków, separatorów, przepompowni i pozostałych urządzeń w zakresie konserwacji i napraw. Zapewniamy wsparcie techniczne i doradztwo serwisowe.


O firmie

Firma Delfin została założona w 1993 r. Od początku swojej działalności koncentrujemy się na zagadnieniach ochrony środowiska naturalnego i zasobów wód, stale rozszerzając swoją ofertę. W 1994 r. nawiązaliśmy współpracę z francuską Grupą SEBICO, jednym z największych producentów przydomowych oczyszczalni ścieków w Europie i uzyskaliśmy prawo wyłączności sprzedaży produktów SEBICO na polskim rynku.

W 1997 r. otworzyliśmy własną fabrykę, którą stale rozbudowujemy, inwestując w nowoczesny park maszynowy i laboratorium. Wszystko po to, by nasi klienci mieli pewność, że kupując produkty Delfina kupują najwyższą, dostępną na rynku jakość.
Urządzenia z logo Delfin, choć zaawansowane technologicznie – są jednocześnie bardzo proste w montażu i obsłudze. 

Nasze wyroby posiadają znak CE i spełniają wymagania określone przez europejskie normy zharmonizowane: PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3+A2:2013.


Aktualności


Z życia Delfina