ScrollToTop

Zakończenie realizacji projektu

Środa, 19 Maj 2010

W pierwszym kwartale 2010 roku Delfin Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Osi „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zgodnie z umową z dnia 29.12.2008 roku.

Realizacja projektu obejmowała zakup wysokospecjalistycznej linii technologicznej do formowania rotacyjnego, na której potrzeby niezbędny był zakup kompletu form małych i dużych, budowa hali produkcyjnej, w której linia jest zainstalowana wraz z platformą i żurawiem warsztatowym.

Najnowszej generacji rozwiązania technologiczne pozwoliły firmie na wprowadzenie nowych wysokojakościowych produktów, prowadząc tym samym do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększając jego konkurencyjność na rynku regionalnym, krajowym i europejskim.

pasek

logo unijne