ScrollToTop

Uwaga! Zmiana terminu najbliższego szkolenia!

Poniedziałek, 27 maja 2013

Dystrybutorów i instalatorów urządzeń firmy Delfin zapraszamy na szkolenie w dniu 6 czerwca.

W związku z dniem wolnym w ostatni czwartek maja (święto Bożego Ciała) szkolenie dla dystrybutorów i instalatorów odbędzie się 6 czerwca, jak zwykle w godzinach 11:00 - 15:00. Zapraszamy!

Dla przypomnienia poniżej program szkolenia:

I. Kilka słów o firmie Delfin Sp. z o.o.

II. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z OSADNIKIEM GNILNYM DELFIN PREMIUM
1. Lokalizacja oczyszczalni na działce – przepisy.
2. Osadniki gnilne Delfin Premium.
3. Złoża rozsączające Delfin.
4. Warianty drenażu rozsączającego Delfin.
5. Złoża filtracyjne o przepływie pionowym.

III. MONTAŻ OCZYSZCZALNI DELFIN
1. Montaż Delfin Pro.
2. Montaż osadników gnilnych Premium.
3. Montaż drenażu rozsączającego.
4. Montaż złoża filtracyjnego Beskid.
5. Montaż złoża filtracyjnego o przepływie poziomym obsadzonego roślinnością bagienną.
6. Wentylacja oczyszczalni.
7. Rozruch i eksploatacja oczyszczalni.

IV. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW MECHANICZNO-BIOLOGICZNE DELFIN
1. Oczyszczalnie z osadem czynnym.
2. Oczyszczalnie ze złożem fluidalnym.
3. Karta doboru oczyszczalni Delfin.
4. Oczyszczalnie drenażowe.
5. Laboratorium firmy Delfin.

V. SEPARATORY WĘGLOWODORÓW I TŁUSZCZÓW DELFIN
1. Rodzaje i budowa separatorów.
2. Dobór separatorów.
3. Montaż separatorów.
4. Eksploatacja separatorów.

VI. ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ DELFIN
1. Budowa i wyposażenie zbiorników na deszczówkę.
2. Zestawy:
-” wersja podstawowa,
”- wersja A z pompą zatapialną wielostopniową ze sterowaniem pływakowym,
-” wersja B z pompą zatapialną wyposażoną w zintegrowany ciśnieniowy system elektroniczny sterujący włączaniem i wyłączaniem pompy.

Prelegenci: 
mgr inż. Piotr Sobczyk – konsultant ds. budowy oczyszczalni Delfin 
mgr inż. Adam Nosek – technolog oczyszczania ścieków firmy Delfin


Hale Produkcyjne

W ciągu 4 lat zainwestowaliśmy ponad 2,5 mln euro na modernizację fabryki i zakup innowacyjnych linii produkcyjnych do formowania rotacyjnego SAT. Uruchomiliśmy także mikronizer, co umożliwia bezodpadową ekologiczną produkcję.

Laboratorium

Nasza firma jako pierwsza w Polsce wyposażona jest we własne Laboratorium. Dzięki temu jak nikt inny możemy dostosować się do indywidualnych wymogów każdego z naszych klientów. Analizy laboratoryjne gwarantują, że bez względu na skład ścieków, oczyszczalnie Delfin będą funkcjonowały prawidłowo.

Serwis

Oferujemy serwis oczyszczalni ścieków, separatorów, przepompowni i pozostałych urządzeń w zakresie konserwacji i napraw. Zapewniamy wsparcie techniczne i doradztwo serwisowe.


O firmie

Firma Delfin została założona w 1993 r. Od początku swojej działalności koncentrujemy się na zagadnieniach ochrony środowiska naturalnego i zasobów wód, stale rozszerzając swoją ofertę. W 1994 r. nawiązaliśmy współpracę z francuską Grupą SEBICO, jednym z największych producentów przydomowych oczyszczalni ścieków w Europie i uzyskaliśmy prawo wyłączności sprzedaży produktów SEBICO na polskim rynku.

W 1997 r. otworzyliśmy własną fabrykę, którą stale rozbudowujemy, inwestując w nowoczesny park maszynowy i laboratorium. Wszystko po to, by nasi klienci mieli pewność, że kupując produkty Delfina kupują najwyższą, dostępną na rynku jakość.
Urządzenia z logo Delfin, choć zaawansowane technologicznie – są jednocześnie bardzo proste w montażu i obsłudze. 

Nasze wyroby posiadają znak CE i spełniają wymagania określone przez europejskie normy zharmonizowane: PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3+A2:2013.


Aktualności


Z życia Delfina