ScrollToTop

Uwaga! Zmiana terminu najbliższego szkolenia!

Poniedziałek, 27 maja 2013

Dystrybutorów i instalatorów urządzeń firmy Delfin zapraszamy na szkolenie w dniu 6 czerwca.

W związku z dniem wolnym w ostatni czwartek maja (święto Bożego Ciała) szkolenie dla dystrybutorów i instalatorów odbędzie się 6 czerwca, jak zwykle w godzinach 11:00 - 15:00. Zapraszamy!

Dla przypomnienia poniżej program szkolenia:

I. Kilka słów o firmie Delfin Sp. z o.o.

II. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z OSADNIKIEM GNILNYM DELFIN PREMIUM
1. Lokalizacja oczyszczalni na działce – przepisy.
2. Osadniki gnilne Delfin Premium.
3. Złoża rozsączające Delfin.
4. Warianty drenażu rozsączającego Delfin.
5. Złoża filtracyjne o przepływie pionowym.

III. MONTAŻ OCZYSZCZALNI DELFIN
1. Montaż Delfin Pro.
2. Montaż osadników gnilnych Premium.
3. Montaż drenażu rozsączającego.
4. Montaż złoża filtracyjnego Beskid.
5. Montaż złoża filtracyjnego o przepływie poziomym obsadzonego roślinnością bagienną.
6. Wentylacja oczyszczalni.
7. Rozruch i eksploatacja oczyszczalni.

IV. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW MECHANICZNO-BIOLOGICZNE DELFIN
1. Oczyszczalnie z osadem czynnym.
2. Oczyszczalnie ze złożem fluidalnym.
3. Karta doboru oczyszczalni Delfin.
4. Oczyszczalnie drenażowe.
5. Laboratorium firmy Delfin.

V. SEPARATORY WĘGLOWODORÓW I TŁUSZCZÓW DELFIN
1. Rodzaje i budowa separatorów.
2. Dobór separatorów.
3. Montaż separatorów.
4. Eksploatacja separatorów.

VI. ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ DELFIN
1. Budowa i wyposażenie zbiorników na deszczówkę.
2. Zestawy:
-” wersja podstawowa,
”- wersja A z pompą zatapialną wielostopniową ze sterowaniem pływakowym,
-” wersja B z pompą zatapialną wyposażoną w zintegrowany ciśnieniowy system elektroniczny sterujący włączaniem i wyłączaniem pompy.

Prelegenci: 
mgr inż. Piotr Sobczyk – konsultant ds. budowy oczyszczalni Delfin 
mgr inż. Adam Nosek – technolog oczyszczania ścieków firmy Delfin


Hale Produkcyjne

W ciągu 4 lat zainwestowaliśmy ponad 2,5 mln euro na modernizację fabryki i zakup innowacyjnych linii produkcyjnych do formowania rotacyjnego SAT. Uruchomiliśmy także mikronizer, co umożliwia bezodpadową ekologiczną produkcję.

Laboratorium

Nasza firma jako pierwsza w Polsce wyposażona jest we własne Laboratorium. Dzięki temu jak nikt inny możemy dostosować się do indywidualnych wymogów każdego z naszych klientów. Analizy laboratoryjne gwarantują, że bez względu na skład ścieków, oczyszczalnie Delfin będą funkcjonowały prawidłowo.

Serwis

Oferujemy serwis oczyszczalni ścieków, separatorów, przepompowni i pozostałych urządzeń w zakresie konserwacji i napraw. Zapewniamy wsparcie techniczne i doradztwo serwisowe.


O firmie

Działalność powstałej w 1993 roku firmy Delfin od początku koncentrowała się na dostarczaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań związanych z asenizacją. Niedługo po założeniu firmy naszym partnerem stał się wiodący europejski producent przydomowych instalacji kanalizacyjnych, grupa SEBICO. Tym samym, firma DELFIN została wyłącznym dystrybutorem tych urządzeń na polski rynek. Po upływie kilku lat rozpoczęliśmy produkcję własnych wyrobów - oczyszczalni i zbiorników na ścieki i wodę, separatorów i wielu innych.

Nasza firma stopniowo się rozrastała. W chwili obecnej posiadamy dwie nowoczesne hale produkcyjne oraz własne laboratorium, a nasza oferta obejmuje biologiczne i mechaniczno-biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, modułowe zbiorniki na wodę i szambo, ekologiczne separatory tłuszczów, skrobi i węglowodorów, studnie, przepompownie oraz liczne akcesoria.

Każdy z tych wyrobów posiada znak CE i spełnia wymagania określone przez europejskie normy zharmonizowane: PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3+A2:2013.


Aktualności


Z życia Delfina