ScrollToTop

Uwaga! Zmiana terminu najbliższego szkolenia!

Poniedziałek, 27 maja 2013

Dystrybutorów i instalatorów urządzeń firmy Delfin zapraszamy na szkolenie w dniu 6 czerwca.

W związku z dniem wolnym w ostatni czwartek maja (święto Bożego Ciała) szkolenie dla dystrybutorów i instalatorów odbędzie się 6 czerwca, jak zwykle w godzinach 11:00 - 15:00. Zapraszamy!

Dla przypomnienia poniżej program szkolenia:

I. Kilka słów o firmie Delfin Sp. z o.o.

II. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z OSADNIKIEM GNILNYM DELFIN PREMIUM
1. Lokalizacja oczyszczalni na działce – przepisy.
2. Osadniki gnilne Delfin Premium.
3. Złoża rozsączające Delfin.
4. Warianty drenażu rozsączającego Delfin.
5. Złoża filtracyjne o przepływie pionowym.

III. MONTAŻ OCZYSZCZALNI DELFIN
1. Montaż Delfin Pro.
2. Montaż osadników gnilnych Premium.
3. Montaż drenażu rozsączającego.
4. Montaż złoża filtracyjnego Beskid.
5. Montaż złoża filtracyjnego o przepływie poziomym obsadzonego roślinnością bagienną.
6. Wentylacja oczyszczalni.
7. Rozruch i eksploatacja oczyszczalni.

IV. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW MECHANICZNO-BIOLOGICZNE DELFIN
1. Oczyszczalnie z osadem czynnym.
2. Oczyszczalnie ze złożem fluidalnym.
3. Karta doboru oczyszczalni Delfin.
4. Oczyszczalnie drenażowe.
5. Laboratorium firmy Delfin.

V. SEPARATORY WĘGLOWODORÓW I TŁUSZCZÓW DELFIN
1. Rodzaje i budowa separatorów.
2. Dobór separatorów.
3. Montaż separatorów.
4. Eksploatacja separatorów.

VI. ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ DELFIN
1. Budowa i wyposażenie zbiorników na deszczówkę.
2. Zestawy:
-” wersja podstawowa,
”- wersja A z pompą zatapialną wielostopniową ze sterowaniem pływakowym,
-” wersja B z pompą zatapialną wyposażoną w zintegrowany ciśnieniowy system elektroniczny sterujący włączaniem i wyłączaniem pompy.

Prelegenci: 
mgr inż. Piotr Sobczyk – konsultant ds. budowy oczyszczalni Delfin 
mgr inż. Adam Nosek – technolog oczyszczania ścieków firmy Delfin