ScrollToTop

Szkolenia dla dystrybutorów i instalatorów

Czwartek, 21 lutego 2013

Serdecznie zapraszamy naszych obecnych i przyszłych dystrybutorów i instalatorów systemów oczyszczania ścieków na szkolenia produktowe.

Informujemy, że w każdy ostatni czwartek miesiąca, czyli:

28 lutego
28 marca
25 kwietnia

w siedzibie naszej firmy w Kielcach przy ul. Chorzowskiej 22 odbędą się szkolenia dla dystrybutorów i instalatorów produkowanych przez nas systemów oczyszczania ścieków.

Szkolenia rozpoczną się o godzinie 11 i potrwają do 15. Zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, a przede wszystkim wyczerpujące odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania dotyczące naszych produktów, nowości w ofercie i wskazówek instalacyjnych.

Prosimy o kontakt z właściwym dla miejsca Państwa działalności Przedstawicielem Regionalnym, jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Program szkolenia

I. Kilka słów o firmie Delfin Sp. z o.o.

II. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z OSADNIKIEM GNILNYM DELFIN PREMIUM
2. Lokalizacja oczyszczalni na działce – przepisy.
3. Osadniki gnilne Delfin Premium:
a) budowa, rodzaje,
b) aprobaty techniczne IOŚ,
c) norma CE.
4. Złoża rozsączające Delfin:
a) tradycyjny drenaż rozsaczający,
b) złoża z pakietami drenażowymi,
c) studnie chłonne,
d) aprobaty techniczne IOŚ,
e) czynności eksploatacyjne.
5. Warianty drenażu rozsączającego Delfin:
a) Delfin Komplet,
b) Delfin Pak Komplet,
c) Delfin w Nasypie,
d) Delfin Pak w Nasypie,
e) czynności eksploatacyjne.
6. Złoża filtracyjne o przepływie pionowym:
a) Delfin Beskid,
b) Delfin Beskid Pak,
c) czynności eksploatacyjne.

III. MONTAŻ OCZYSZCZALNI DELFIN.
1. Montaż Delfin Pro:
a) z drenażem rozsączającym,
b) z filtrem pionowym,
c) z pakietami SD.
2. Montaż osadników gnilnych Premium.
3. Montaż drenażu rozsączającego.
4. Montaż złoża filtracyjnego Beskid.
5. Montaż złoża filtracyjnego o przepływie poziomym obsadzonego roślinnością bagienną – staw doczyszczający żwirowo-trzcinowy.
6. Wentylacja oczyszczalni.
7. Rozruch i eksploatacja oczyszczalni.

IV. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW MECHANICZNO-BIOLOGICZNE DELFIN
1. Oczyszczalnie z osadem czynnym:
a) omówienie technologii,
b) oczyszczalnia Delfin Pro Premium,
c) oczyszczalnia Delfin Pensjonat,
d) czynności eksploatacyjne.
2. Oczyszczalnie ze złożem fluidalnym:
a) omówienie technologii,
b) konsekwencje nieprawidłowego doboru,
c) odporność na przeciążenia hydrauliczne,
d) czynności eksploatacyjne.
3. Karta doboru oczyszczalni Delfin.
4. Oczyszczalnie drenażowe:
a) z drenażem rozsączającym,
b) z filtrem poziomym,
c) z filtrem pionowym,
d) z pakietami SD.
5. Laboratorium firmy Delfin.

V. SEPARATORY WĘGLOWODORÓW I TŁUSZCZU DELFIN
1. Przeznaczenie separatorów węglowodorów.
2. Rodzaje i budowa separatorów węglowodorów.
3. Dobór separatorów węglowodorów.
4. Montaż separatorów węglowodorów.
5. Eksploatacja separatorów węglowodorów.
6. Przeznaczenie separatorów tłuszczu.
7. Rodzaje i budowa separatorów tłuszczu.
8. Dobór separatorów tłuszczu.
9. Montaż separatorów tłuszczu.
10. Eksploatacja separatorów tłuszczu.

VI. ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ DELFIN.
1. Budowa i wyposażenie zbiorników na deszczówkę.
2. Zestawy:
─ wersja podstawowa,
─ „WERSJA A” z pompą zatapialną wielostopniową ze sterowaniem pływakowym,
─ WERSJA B” z pompą zatapialną wyposażoną w zintegrowany ciśnieniowy system elektroniczny sterujący włączaniem i wyłączaniem pompy.

Prelegenci:
• mgr inż. Piotr Sobczyk – konsultant ds. budowy oczyszczalni Delfin
• mgr inż. Adam Nosek – technolog oczyszczania ścieków firmy Delfin