ScrollToTop

Delfin członkiem Business Centre Club

Środa, 5 listopada 2014

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Spółka Delfin przystąpiła do grona członków prestiżowej organizacji przedsiębiorców polskich - Business Centre Club.

Business Centre Club działa od 1991 roku, skupiając 2500 członków (osób i firm) z wszystkich branż (międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne).

Członkami BCC mogą zostać firmy, które reprezentują wysokie normy etyczne, przestrzegają zasad kodeksu kupieckiego i działają zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Business Centre Club prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Eksperci Klubu współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów.

Źródło: www.bcc.org.pl

 

BCC Logo