ScrollToTop

Nominacja do godła Teraz Polska

Wtorek 15 kwietnia 2014

Informujemy, że nasz flagowy produkt - przydomowa oczyszczalnia ścieków DELFIN PRO MBBR zdobył nominację do Godła TERAZ POLSKA!

TERAZ POLSKA to niekomercyjny konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, zarówno tych o ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są lub mogą stać się wzorem dla innych. Dotychczas przeprowadzono dwadzieścia jeden edycji Konkursu. Wzięło w nich udział ponad 4500 przedsiębiorstw, nagrodzono blisko 500 firm, które dzięki posługiwaniu się polskim Godłem Promocyjnym odniosły sukces rynkowy lub ugruntowały swoją pozycję.

Kapitułę Godła TERAZ POLSKA stanowi jury, które wybiera Laureatów Konkursu TERAZ POLSKA, przyznając im prawo do posługiwania się Godłem TERAZ POLSKA. Składa się z 30 osób – uznanych autorytetów życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego, powoływanych przez Fundatorów oraz Patrona Honorowego. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Już 24 kwietnia Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego spośród wszystkich nominowanych dokona wyboru Laureatów tegorocznej edycji Konkursu. Uroczyste wręczenie statuetek Laureatom odbędzie się 9 czerwca podczas gali w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Prosimy trzymać kciuki za znalezienie się naszej firmy w gronie Laureatów!


źródło: www.terazpolska.pl