ScrollToTop

Program "Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków"

Poniedziałek, 23 maja 2016

Dofinansowaniem objęty jest zakup i montaż nowych urządzeń biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM.

12 DELFIN PRO MBBR

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że trwa nabór wniosków na dofinansowania dla osób fizycznych do inwestycji związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, m.in. poprzez dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

Warto być przygotowanym na złożenie wniosku już w pierwszym naborze. Dlatego nasza firma - Delfin Sp. z o.o. - proponuje Państwu doradztwo w wyborze rozwiązań oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, niezbędnej do złożenia wniosku.

 

Jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku producentów przydomowych oczyszczalni ścieków. Oferowany przez nas produkt - przydomowa oczyszczalnia ścieków DELFIN PRO PREMIUM MBBR - nie tylko skutecznie oczyszcza ścieki zgodnie z wymaganiami unijnej normy PN-EN 12566-3+A2:2013, ale jest ceniona przez użytkowników przede wszystkim ze względu na niskie koszty eksploatacji i łatwość obsługi. Wysoka jakość tego rozwiązania została potwierdzona przyznaniem godła Teraz Polska w XXIV edycji konkursu na najlepsze produkty i usługi w 2014 roku.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wfos.com.pl,  pod numerem (041) 366-15-12, 041 333-52-20. Informacje można również uzyskać w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce