ScrollToTop

Certyfikaty

Informacje o raportach z badań dotyczących głównych produktów naszej Spółki:

Osadniki :
Posiadają znak CE dotyczący zgodności z normą zharmonizowaną: załącznik ZA do normy PN-EN 12566-1+A1:2006 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne”, potwierdzoną raportami z badań wykonanymi przez jednostkę notyfikowaną: Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie (jednostka notyfikowana nr 1488) w zakresie: przepustowości hydraulicznej; szczelności, pojemności, trwałości tworzywa (materiał: polietylen PE-HD), wytrzymałości, itp.

Oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne:
Posiadają znak CE dotyczący zgodności z normą zharmonizowaną: PN-EN 12566-3+A2:2013-10 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków”, potwierdzoną raportami z badań wykonanymi przez jednostkę notyfikowaną: Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie (jednostka notyfikowana nr 1488) w zakresie: skuteczności oczyszczania, przepustowości oczyszczalni; wodoszczelności, trwałości tworzywa (materiał: polietylen PE-HD), wytrzymałości, reakcji na ogień, średniego dobowego poboru energii.

Separatory węglowodorów, zawiesin
Posiadają znak CE dotyczący zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 858-1:2005 „Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością” potwierdzoną raportami z badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie (ITB); Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ).
Badania zgodności z normą w zakresie: wodoszczelności, pojemności, skuteczności zamknięcia odpływu, efektu oczyszczania.

Separatory tłuszczów, skrobi
Posiadają znak CE dotyczący zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 1825-1:2007 „Oddzielacze tłuszczu. Część 1: Zasady projektowania, użytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie jakością, przy czym raporty potwierdzające szczelność i wytrzymałość konstrukcji zgodnie z wymaganiami w/w normy zostały wykonane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Zbiorniki modułowe
Posiadają raporty z badań wykonane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, w zakresie wytrzymałości konstrukcji i wodoszczelności.