ScrollToTop

Miło nam poinformować, że 10 września 2017 roku zostaliśmy laureatami nagrody INNOWATOR COP. Cieszymy się, że kolejny raz nagrodzono owoc naszej ciężkiej pracy - innowacyjny Hybrydowy Separator Węglowodorów.

Konkurs "Innowator Cop" skierowany był do założycieli i szefów firm, którzy wdrażają twórcze rozwiązania oraz mają nowatorskie podejście do biznesu, także do twórców przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, liderów biznesu, którzy prowadząc efektywną działalność gospodarczą, wykazują jednocześnie wrażliwość na potrzeby lokalnych społeczności i im sprzyjają.

Po więcej informacji z tego wydarzenia zapraszamy tutaj.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że dnia 18 maja 2017r, podczas uroczystej gali, nasza Spółka otrzymała nagrodę „NOVATOR” w dziedzinie „Innowacyjna Inwestycja” za Hybrydowy Separator Węglowodorów Delfin HD-H! Po więcej informacji z tego wydarzenia zapraszamy tutaj.

30 czerwca 2016 na długo zapadnie nam w pamięci! Aż dwa nasze produkty ponownie zostały docenione przez Kapitułę Konkursu "Teraz Polska". Hybrydowe separatory węglowodorów oraz modułowe oczyszczalnie ścieków zostały odznaczone prestiżowym Godłem, jako jedne z najlepszych produktów w Polsce!

Kapituła przyznaje Godło tylko tym produktom, które znacząco wyróżniają się  na tle innych: pod uwagę brana jest wysoka jakość wyrobu, a także zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny doceniono naszą pracę i wysiłek, jaki wkładamy w ulepszanie naszych urządzeń. Wybierając firmę Delfin, wybieracie najlepsze możliwe rozwiązanie na rynku! Dziękujemy!

28 września 2016 roku otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii NAJWYŻSZA JAKOŚĆ. Zaszczytną nagrodę odebrała menadżer ds. eksportu, pani Laurence Pesenti.

Celem konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki jest wzmocnienie wizerunku przedsiębiorców - Członków Business Centre Club oraz ich promocja poprzez nagradzanie najlepszych przykładów dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych. Formuła konkursu jest szeroka. Poza eksporterami, dotyczy także firm przyczyniających się swoją działalnością do większej i lepszej rozpoznawalności polskiej gospodarki na świecie, tj. do importerów, firm współpracujących z zagranicznymi partnerami lub do podmiotów, z których innowacyjnych pomysłów korzystają przedsiębiorcy w Polsce i zagranicą.
Organizatorem konkursu jest Business Centre Club przy wsparciu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli.

Po więcej zdjęć z tego wydarzenia zapraszamy do naszej galerii.

W 2016 prestiżowy Klub Przedsiębiorców, Business Centre Club, odznaczył produkty firmy Delfin Medalem Europejskim.

Medalem wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego.

13 września 2016 roku firma Delfin została Laureatem XIX edycji konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców

Konkurs WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców jest upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych.

Tegoroczną edycję plebiscytu honorowym patronatem objęli wojewodowie i marszałkowie województw z całej Polski , Prezydent m. st. Warszawy – łącznie 26 instytucji, w tym: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Klub Integracji Europejskiej, Związek Powiatów Polskich, a także 15 redakcji – m.in. Wprost, MSP Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenie Mediów Polskich.

Prestiżowe Godło TERAZ POLSKA, będące jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich znaków promocyjnych, w 2014 roku zdobyła nasza przydomowa oczyszczalnia ścieków DELFIN PRO PREMIUM.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego jest organizatorem konkursu „Teraz Polska”, a jego honorowym patronem jest Prezydent RP. Konkurs ma za zadanie wyłonić najlepsze produkty i usługi, zarówno te o ustalonej renomie, jak i te mniej znane, które dzięki swojemu wysokiemu poziomowi jakości technologicznej i użytkowej są lub mogą stać się wzorem dla innych. Kapitułę Godła TERAZ POLSKA stanowi jury, które wybiera Laureatów Konkursu, przyznając im prawo do posługiwania się Godłem. Składa się ona z 30 osób – uznanych autorytetów życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego, powoływanych przez Fundatorów oraz Patrona Honorowego. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Po więcej zdjęć z tego wydarzenia zapraszamy do naszej galerii.

Firma Delfin została wyróżniona certyfikatem „ Dobra Marka 2015 - Jakość, Zaufanie, Renoma”  jako jedyny producent przydomowych oczyszczalni ścieków.

Redakcje Forum Biznesu i Biznes Trendy już od 6 lat prowadzą badania rynkowe dotyczące obecności i rozpoznawalności poszczególnych marek, nagradzając produkty oraz marki o niekwestionowanej pozycji na rynku, wyróżniające się jakością oraz zaufaniem konsumentów.

 

Przedmiotem analiz i badań były m.in.:

- pozycja rynkowa;

- jakość prezentowana przez dany produkt lub usługę;

- stopień zaufania konsumentów i klientów

Certyfikat „Lider Nowych Technologii firma Delfin zdobyła aż 3 razy! Tytuł „Lidera” przyznawany jest przez Kapitułę Ogólnopolskiego Programu NOWE TECHNOLOGIE, który ma na celu promowanie firm reprezentujących najwyższy poziom technologiczny, dbających o rozwiązania nowoczesne i bezpieczne. Na takie wyróżnienie zasługują przedsiębiorstwa, które uważnie wsłuchują się w opinie i sugestie klientów, wyznaczając często dzięki temu nowy kierunek działań firmy. Firma Delfin została nagrodzona na tle firm, które charakteryzują się nie tylko wdrażaniem nowoczesnych i nowatorskich technologii, ale również wśród firm, które dbają o środowisko naturalne. Partnerami konkursu są: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ConQuest Consulting, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Wyróżnienie Diamenty Forbesa 2014 przyznawane przez prestiżowy miesięcznik gospodarczy Forbes. W zestawieniu znajdują się firmy, które w trzech ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Lista Diamentów Forbesa jest opracowana przez wywiadownię gospodarczą Bisnode na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Uwzględnia ona zarówno wyniki finansowe, jak i wartość majątku poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwia także zmierzenie potencjału firmy, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków. Delfin znalazł się na 25. pozycji wśród 44 wybranych przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego.

Po więcej zdjęć z tego wydarzenia zapraszamy do naszej galerii.

Tytuł „Jakość Roku 2012” uzyskaliśmy w siódmej edycji największego ogólnopolskiego konkursu projakościowego organizowanego przez Redakcję Economy Life Today.

Celem konkursu jest wspieranie, rozwijanie oraz upowszechnianie wśród przedsiębiorców projakościowego podejścia do biznesu. Redakcja Economy Life Today podkreśla, że nie wystarczy jedynie samo posiadanie produktu wysokiej jakości. Należy jeszcze udowodnić wysoki poziom jego funkcjonalności i przekazać to konsumentom. Godło „Jakość Roku” jest sygnowane przez niezależną jednostkę certyfikującą Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. , która doceniła wysokie standardy działalności naszej firmy w odniesieniu do następujących kryteriów:

        skuteczna realizacja polityki jakości;

        klarowność stosowanych procedur;

        wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych;

        dbałość o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów i usług;

        efektywność zarządzania organizacją.

W 2012, 2013 i 2014 roku zostaliśmy docenieni w rankingu „Gazele Biznesu”, opracowywanego przez dziennik gospodarczy „Puls Biznesu” we współpracy z wywiadownią gospodarczą Coface, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. Otrzymanie tytułu „Gazeli Biznesu” oznacza, że firma należy do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów.

O tytuł „Gazeli Biznesu 2014” mogła ubiegać się firma spełniająca wszystkie poniższe kryteria:

-   rozpoczęła działalność przed rokiem 2011 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś;
- w roku bazowym 2011 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych;
- w latach 2011-2013 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży;
-  w latach 2011-2013 ani razu nie odnotowała straty;
-  umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2011.

Nagroda Lider Regionu 2011 w kategorii Nowe Technologie. Statuetka przyznawana jest firmom, które swoimi działaniami wniosły szczególny wkład na rzecz rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Aby przeczytać więcej informacji na temat nagrody, kliknij tutaj.

NOVATOR 2010 jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień, jakie może otrzymać firma z regionu świętokrzyskiego. Organizator konkursu - Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - już od sześciu lat nagradza najbardziej innowacyjne firmy. SIPH doceniła nasze ostatnie inwestycje przyznając statuetkę Novatora 2010 w dziedzinie produkcji za inwestycje w nowe technologie. Dzięki nowym liniom produkcyjnym nasze przydomowe oczyszczalnie ścieków są dziś jednymi z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

Prezes firmy Delfin, pan Lucjan Dulnik, otrzymał certyfikat od prestiżowego klubu przedsiębiorców Business Centre Club, z rąk prezesa klubu, Pana Marka Goliszewskiego. Wyróżnienie oznacza, iż nasza firma jest rzetelna i wiarygodna, przestrzega zasad etyki kupieckiej i akceptuje zasady kodeksu honorowego. Ponadto działa zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii.

Laur Świętokrzyski 2012 - nagroda Wojewody Świętokrzyskiego. Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny w danym roku. Firma Delfin została nagrodzona w kategorii Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie za działania na rzecz społeczności lokalnej regionu poprzez wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Dodatkowo kapituła doceniła fakt, że produkty firmy służą dbaniu o środowisko naturalne i promowaniu postaw proekologicznych.

Certyfikat Dynamiczna Firma 2013 został przyznany naszej firmie przez Bisnode Polska za osiągniętą dynamikę wzrostu w ostatnich trzech latach działalności oraz indeksu płatności >70. Wskaźnik obliczony został na podstawie autorskiego algorytmu oceny wzrostu opracowanego przez Bisnode, uwzględniającego obrót i zysk firmy.

Nagroda „Świętokrzyska Perła” przyznawana firmom i instytucjom, które osiągnęły sukcesy w działaniach gospodarczych, społecznych, kulturalnych, sportowych czy charytatywnych. To także nagroda dla tych, którzy dzięki swojej pozabiznesowej działalności wytrwale budują wizerunek firmy działając na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego, dbając o dobro mieszkańców oraz budząc społeczne zaufanie.

Order Złotego Serca dla Prezesa firmy Delfin Sp. z o.o. Lucjana Dulnika za działalność charytatywną.

MEDAL XVI OGÓLNOPOLSKICH TARGÓW MATERIAŁÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ ZA PRO - NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĘ Z WYKORZYSTANIEM OSADU CZYNNEGO. DOM 2009

Wyróżnienie podczas XX Żuławskich Targów Rolnych za przydomową oczyszczalnię ścieków Delfin PRO MBBR jako produkt ekologiczny służący ochronie środowiska.

W październiku 2015 roku otrzymaliśmy podziękowania z rąk Wójta Gminy Łopuszno za okazaną pomoc rodzinie chorego Kubusia poprzez przekazanie przydomowej oczyszczalni ścieków do nowobudowanego domu.

Wyróżnienie podczas VI Międzynarodowych Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej Odwodnień i Melioracji TIWS w Kielcach za mechaniczno-biologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków DELFIN PRO PREMIUM.

WYRÓŻNIENIE XVIII OGÓLNOPOLSKICH TARGÓW MATERIAŁÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ DOM 2011 ZA DELFIN PRO 6 W TECHNOLOGII MBBR.

WYRÓŻNIENIE XVII OGÓLNOPOLSKICH TARGÓW MATERIAŁÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ DOM 2010 ZA PREMIUM NOWA LINIA NAJNOWOCZEŚNIEJSZEJ TECHNOLOGII.

WYRÓŻNIENIE V TARGÓW TECHNOLOGII DLA EKOLOGII EKOTECH 1998 ZA URZĄDZENIA DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - CENTRUM TARGOWE KIELCE.

MIĘDZYNARODOWE TARGI POLEKO. NAGRODA PUBLICZNOŚCI TARGI POLEKO 1997 POZNAŃ SUPER - EKO 97.

WYRÓŻNIENIE TARGI AGRO-TECH 1997 SEBIKUS TORUŃ ZA NAJCIEKAWSZĄ PROPOZYCJĘ OCZYSZCZALNI I ZBIORNIKÓW NA ŚCIEKI ORAZ URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ.

WYRÓŻNIENIE VII TARGÓW TECHNOLOGIA DLA EKOLOGII EKOTECH 2000 ZA PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ TYPU SEBICO.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI SUPER-EKO 1997.

PUCHAR MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA ZA NAJLEPSZĄ OFERTĘ TARGÓW EKOTECH - TECHNOLOGIA DLA EKOLOGÓW ZA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - 1997 ROK.

NAGRODA OLSZTYŃSKIEJ IZBY BUDOWLANEJ TARGI OLTARBUD-E OLSZTYN 17.04.-19.04.1997 ZA PRZYDOMOWĄ BIOLOGICZNĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW - SEBICO.