ScrollToTop

NOVATOR 2010 jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień, jakie może otrzymać firma z regionu świętokrzyskiego. Organizator konkursu - Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - już od sześciu lat nagradza najbardziej innowacyjne firmy. SIPH doceniła nasze ostatnie inwestycje przyznając statuetkę Novatora 2010 w dziedzinie produkcji za inwestycje w nowe technologie. Dzięki nowym liniom produkcyjnym nasze przydomowe oczyszczalnie ścieków są dziś jednymi z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale także w Europie.