ScrollToTop

Laur Świętokrzyski 2012 - nagroda Wojewody Świętokrzyskiego. Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny w danym roku. Firma Delfin została nagrodzona w kategorii Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie za działania na rzecz społeczności lokalnej regionu poprzez wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Dodatkowo kapituła doceniła fakt, że produkty firmy służą dbaniu o środowisko naturalne i promowaniu postaw proekologicznych.