ScrollToTop

Prestiżowe Godło TERAZ POLSKA, będące jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich znaków promocyjnych, w 2014 roku zdobyła nasza przydomowa oczyszczalnia ścieków DELFIN PRO PREMIUM.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego jest organizatorem konkursu „Teraz Polska”, a jego honorowym patronem jest Prezydent RP. Konkurs ma za zadanie wyłonić najlepsze produkty i usługi, zarówno te o ustalonej renomie, jak i te mniej znane, które dzięki swojemu wysokiemu poziomowi jakości technologicznej i użytkowej są lub mogą stać się wzorem dla innych. Kapitułę Godła TERAZ POLSKA stanowi jury, które wybiera Laureatów Konkursu, przyznając im prawo do posługiwania się Godłem. Składa się ona z 30 osób – uznanych autorytetów życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego, powoływanych przez Fundatorów oraz Patrona Honorowego. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Po więcej zdjęć z tego wydarzenia zapraszamy do naszej galerii.