ScrollToTop

Tytuł „Jakość Roku 2012” uzyskaliśmy w siódmej edycji największego ogólnopolskiego konkursu projakościowego organizowanego przez Redakcję Economy Life Today.

Celem konkursu jest wspieranie, rozwijanie oraz upowszechnianie wśród przedsiębiorców projakościowego podejścia do biznesu. Redakcja Economy Life Today podkreśla, że nie wystarczy jedynie samo posiadanie produktu wysokiej jakości. Należy jeszcze udowodnić wysoki poziom jego funkcjonalności i przekazać to konsumentom. Godło „Jakość Roku” jest sygnowane przez niezależną jednostkę certyfikującą Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. , która doceniła wysokie standardy działalności naszej firmy w odniesieniu do następujących kryteriów:

        skuteczna realizacja polityki jakości;

        klarowność stosowanych procedur;

        wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych;

        dbałość o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów i usług;

        efektywność zarządzania organizacją.