ScrollToTop

13 września 2016 roku firma Delfin została Laureatem XIX edycji konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców

Konkurs WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców jest upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych.

Tegoroczną edycję plebiscytu honorowym patronatem objęli wojewodowie i marszałkowie województw z całej Polski , Prezydent m. st. Warszawy – łącznie 26 instytucji, w tym: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Klub Integracji Europejskiej, Związek Powiatów Polskich, a także 15 redakcji – m.in. Wprost, MSP Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenie Mediów Polskich.