ScrollToTop

Ekonomia i ekologia dla wszystkich

Osoby, które zdecydowały się na przydomowe oczyszczalnie ścieków oferowane przez przedsiębiorstwo Delfin, oprócz bardziej ekologicznego stylu życia, zyskały znaczącą oszczędność czasu i pieniędzy. Zastosowane przez nas innowacje technologiczne oraz nowoczesne metody produkcji sprawiają, że nasze produkty są łatwe w instalacji i obsłudze. Również koszt ich eksploatacji jest niewielki. Gdy porówna się go do kosztów generowanych przez tzw. szamba, okazuje się, że w przeciągu 10 lat, korzystając z przydomowej oczyszczalni ścieków firmy Delfin można zaoszczędzić nawet ok. 28 000 zł.

W poniższych tabelach przedstawiamy zestawienie kosztów wykonania i eksploatacji na przykładzie przydomowych oczyszczalni ścieków typu DELFIN 3000 i DELFIN PRO 6 PREMIUM MBBR oraz zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba).

3000

Objaśnienia oznaczeń literowych :

(a) – roczne koszty wywozu ścieków ze zbiornika bezodpływowego przy założeniu:
• średnim dobowym zużyciu wody 100 litrów na osobę
• cena za wywóz 1 m3 ścieków - 13,00 zł netto
Wyliczenie
6 osób x 0,1 m3/d x 365 dni x 13,00 zł/m3 = 2847,00 zł ~ około 2850 zł (netto)

(b) - roczny koszt eksploatacji oczyszczalni DELFIN 3000 na który składa się:
• - roczny koszt zużycia biopreparatów: około 90 zł (netto)
• - roczny koszt wywozu osadu : około 130 zł ( netto)
• - łączny koszt eksploatacji oczyszczalni DELFIN 3000 wyniesie 220 zł (netto)

(c) – różnica pomiędzy rocznymi kosztami na wybudowanie i eksploatację zbiornika bezodpływowego a rocznymi kosztami wybudowania i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków DELFIN 3000 .

PRO6

 Objaśnienia oznaczeń literowych :

(a) – roczne koszty wywozu ścieków ze zbiornika bezodpływowego przy założeniu:
• średnim dobowym zużyciu wody 100 litrów na osobę
• cena za wywóz 1 m3 ścieków - 13,00 zł netto
Wyliczenie
6 osób x 0,1 m3/d x 365 dni x 13,00 zł/m3 = 2847,00 zł ~ około 2850 zł (netto)

(b) - roczny koszt eksploatacji oczyszczalni DELFIN PRO 6 na który składa się:
• - roczny koszt zużycia energii elektrycznej:
0,36 kW x 365 dni x 0,50 zł (netto ) = 65,70 zł ~ 70 zł (netto)
z czego:
- dobowy pobór energii - 0,36 kW
- cena za 1 kW - 0,50 zł netto
• - roczny koszt wywozu osadu : około 130 zł ( netto)
• - łączny koszt eksploatacji oczyszczalni DELFIN PRO wyniesie 200 zł (netto)

(c) – różnica pomiędzy rocznymi kosztami na wybudowanie i eksploatację zbiornika bezodpływowego a rocznymi kosztami wybudowania i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków DELFIN PRO MBBR 6 .

Porównanie kosztów wykonania oraz eksploatacji przydomowej oczyszczalni „Delfin” i zbiornika bezodpływowego w okresie 10-letnim.

wykres

 Objaśnienia oznaczeń literowych :

 

(a) – roczne koszty wywozu ścieków ze zbiornika bezodpływowego przy założeniu:

·         średnim dobowym zużyciu wody 100 litrów na osobę

·         cena za wywóz  1 m3  ścieków  - 13,00 zł netto

Wyliczenie

6 osób x 0,1 m3/d x 365 dni x 13,00 zł/m3 = 2847,00 zł ~ około 2850 (netto)

(b) - roczny koszt eksploatacji oczyszczalni DELFIN PRO 6 na który składa się:

·         - roczny koszt zużycia energii elektrycznej:

 0,36 kW x 365 dni x 0,50 zł (netto ) = 65,70 zł  ~ 70 zł (netto)

 z czego:

- dobowy pobór energii -  0,36 kW

- cena za 1 kW  -  0,50 zł netto

·         - roczny koszt wywozu osadu : około 130 ( netto)

·         - łączny koszt eksploatacji oczyszczalni DELFIN PRO wyniesie  200 zł (netto)

 (c) – różnica pomiędzy rocznymi kosztami na wybudowanie i eksploatację zbiornika bezodpływowego a rocznymi kosztami wybudowania i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków DELFIN PRO MBBR 6 .