ScrollToTop

Otwarcie nowej hali

W pierwszym kwartale 2010 roku Delfin Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Osi „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zgodnie z umową z dnia 29.12.2008 roku. Dzięki niemu zbudowaliśmy całkowicie nową halę produkcyjną, przystosowaną do wytwarzania przydomowych oczyszczalni ścieków. 10 czerwca 2010 odbyło się uroczyste otwarcie hali, w którym wzięli udział zarówno klienci nasze firmy, jak i przedstawiciele świata mediów i polityki.