ScrollToTop

Delfin z sukcesem na targach TIWS

Delfin gościł na VI Międzynarodowych Targach Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS w Centrum Targowym Kielce. Nasze stoisko budziło zaciekawienie dzięki m.in. możliwości zobaczenia "wnętrzności" przydomowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków DELFIN PRO MBBR, która spodobała się także targowej komisji konkursowej, zdobywając wyróżnienie tegorocznych Targów TIWS.

Firma Delfin brała także udział w organizowanej przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki konferencji "Przydomowe oczyszczalnie ścieków", podczas której nasz konsultant mgr inż. Adam Nosek przekonywał, że złoże fluidalne to świetna alternatywa na przeciążenia hydrauliczne w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Zapraszamy na kolejną edycję targów w przyszłym roku!