ScrollToTop

Separator węglowodorów HD-M - montaż

Kilka zdjęć przedstawiających drogę separatora HD-M zbudowanego na zbiorniku modułowym z placu przy fabryce na miejsce docelowe.