ScrollToTop

Hale produkcyjne

     W pierwszym kwartale 2010 roku Delfin Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Osi „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę tokrzyskiego na lata 2007-2013, zgodnie z umową z dnia 29.12.2008 roku. Dzięki niemu zbudowaliśmy całkowicie nową halę przystosowaną do produkowania przydomowych oczyszczalni ścieków. 

o firmie 1

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie będziecie mogli Państwo zobaczyć więcej fotografii obrazujących to wydarzenie.

     Najnowszej generacji rozwiązania technologiczne pozwoliły firmie na wprowadzenie nowych wysokojakościowych przydomowych oczyszczalni ścieków, prowadząc tym samym do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększając jego konkurencyjność na rynku regionalnym, krajowym i europejskim.

 Obraz1 Obraz2 Obraz3 Obraz4

     To jednak nie koniec inwestycji naszej firmy. Już w 2011 roku, tym razem w 100% z naszych środków unowocześniliśmy naszą drugą halę produkcyjną. Dzięki temu, możemy pochwalić się najnowocześniejszym parkiem maszynowym nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie.

    Zbiorniki produkowane w firmie Delfin są wykonane z polietylenu HD (z ang. high density – wysoka gęstość). Elementy wyposażenia oczyszczalni są zamawiane u sprawdzonych krajowych dostawców, z którymi Spółka współpracuje od wielu lat. Gwarancja na zbiornik obejmuje 10 lat, a elementy wyposażenia są objęte gwarancją według wskazań producentów.

Produkcja odbywa się w trzech etapach:

  1. Przygotowanie surowca
  2. Formowanie zbiorników i elementów wyposażenia oczyszczalni
  3. Montaż kompletnej oczyszczalni

I ETAP PRODUKCJI

     W pierwszym etapie surowiec w postaci granulatu jest dostarczany do zakładu cysternami i przepompowywany do zewnętrznego silosa. Z silosa w sposób podciśnieniowy zostaje przesłany do pulweryzatora, w którym następuje przetwarzanie granulatu na proszek o ściśle określonej granulacji. Polietylen w postaci proszku jest podawany systemem podciśnieniowym do wewnętrznych silosów magazynowych. Następnie wraz z dodatkiem pigmentu dostarczany jest na halę z maszynami do formowania.

silos zewnętrzny  polietylen     
    puwleryzator2

II ETAP PRODUKCJI

     W drugim etapie zachodzi formowanie zbiorników i elementów wyposażenia oczyszczalni (nadstawek, pokryw). Stosowana w firmie Delfin Sp. z o.o. technologia produkcji to metoda formowania rotacyjnego (z ang. rotomoulding).

Polega ona na tym, że forma oddająca kształt wyrobu jest zasypywana proszkiem tworzywa sztucznego, a następnie umieszczana w piecu w  temperaturze precyzyjnie dobranej do danego formowania, która sprawia, że tworzywo przechodzi w stan płynny. Forma jest wprawiana w ruch względem dwóch prostopadłych do siebie osi tak, żeby płynne tworzywo osadziło się równomiernie na ściankach formy. Po wyjściu z pieca obracająca się forma jest automatycznie przesuwana do strefy chłodzenia wyposażonej w wentylatory i linie zraszania. Po schłodzeniu również automatycznie forma przesuwa się na stanowisko rozładunku, gdzie pracownicy ze specjalnej ruchomej platformy otwierają ją i wyjmują gotowy odlew.

wsyp zamkniecie

piec wyjm

     Formowanie rotacyjne to metoda wymagająca przygotowania właściwego surowca, wykonania odpowiedniej formy i prawidłowego przeprowadzenia procesu produkcyjnego. W naszej firmie procesy produkcyjne, czyli odpowiednia temperatura pieca, czas nagrzewania i krzywa chłodzenia są sterowane przez komputer na bazie profesjonalnego oprogramowania. Spełnienie powyższych warunków daje gwarancję, że gotowe zbiorniki do oczyszczalni są prawidłowo uformowane i spełniają wymogi norm europejskich.

Firma posiada nowoczesny park maszynowy oparty na francuskiej technologii firmy SAT (więcej o maszynach w zakładce Hala produkcyjna), która umożliwia wytwarzanie elementów o szerokim spektrum wielkości.

Po zdjęciu z maszyn SAT gotowe półfabrykaty przekazywane są na magazyn produktów gotowych.

zew mag1 zew mag3

mag1 mag2

III etap produkcji

     W trzecim etapie produkcji elementy są przekazywane do hali montażowej, wyposażonej w specjalistyczne oprzyrządowanie, między innymi instalację sprężonego powietrza. Z magazynu są pobierane elementy do montażu oczyszczalni. 

 1 2

3 4

     Po dokonaniu montażu wyrób zostaje przekazany do magazynu wyrobów gotowych, gdzie – w zależności od zamówienia - może zostać doposażony np. w złoże fluidalne (w przypadku DELFIN PRO PREMIUM MBBR).

Gotowe produkty transportowane są do klientów:

zaladunek1  zaladunek2
transport2