ScrollToTop

 013

Zastępuje żwir w złożach rozsączających(1 pakiet odpowiada 10 mb drenażu)

Wydajność: 125l/d, L=1,20 m, I=0,65 m, H=0,20