ScrollToTop

Oczyszczalnie od 25 do 50 RLM objęte normą zharmonizowaną (gotowy zaprojektowany zestaw z modyfikacjami zależnie od inwestycji). W ramach tej podgrupy dostępne są następujące wielkości:

DELFIN PENSJONAT PRO PREMIUM 30

 1. Osadnik wstępny
 2. Komora napowietrzania
 3. Osadnik wtórny
 4. Szafa sterownicza

DELFIN PENSJONAT PRO PREMIUM 40

 1. Zbiornik osadu
 2. Osadnik wstępny
 3. Komora napowietrzania
 4. Osadnik wtórny
 5. Szafa sterownicza

DELFIN PENSJONAT PRO PREMIUM 50

 1. Zbiornik osadu
 2. Osadnik wstępny
 3. Komora napowietrzania
 4. Osadnik wtórny
 5. Szafa sterownicza