ScrollToTop

Oczyszczalnie od 50 do nawet 300 RLM.

Obiekty projektowane indywidualnie według konkretnych potrzeb inwestora. W sprawie projektu i wyceny prosimy o kontakt z Koordynatorem Sprzedaży Delfin Sp. z o.o.

  1. Zbiornik osadu
  2. Osadnik wstępny
  3. Komora napowietrzania
  4. Osadnik wtórny
  5. Szafa sterownicza

Wymiary

LIJ
8,60 m 2,24 m 0,80 m