ScrollToTop

Przydomowa przepompownia

Przeznaczenie

Przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych do kolektorów zbiorczych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

Informacje techniczne

POMPA SIGMA 1 ¼‘‘ EFDU

  • zanurzeniowa jednowrzecionowa pompa osadowa
  • pompowanie zanieczyszczonej wody, mydlin, ścieków z zawartością cząstek długowłóknistych i stałych do maksymalnej wielkości 5 mm
  • urządzenie tnące włókniste części zawieszone w cieczy, które następnie są mieszane mieszadłem

 

DELFIN SP 800

  • Polietylenowa nadstawka NSO 800 dokręcana do zbiornika przepompowni (zamknięcie typu ‘twist’) - wysokość 300 mm
  • Polietylenowa pokrywa PKO 800 dokręcana zarówno do zbiornika przepompowni, jak i do nadstawki (zamknięcie typu ‘twist’)
Pobierz kartę techniczną DELFIN SP 800 z pompą SIGMA EFDU w pdf'ie