ScrollToTop

Przydomowa przepompownia

Przeznaczenie

Przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych do kolektorów zbiorczych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

Informacje techniczne

POMPA SIGMA 1 ¼‘‘ EFDU

  • jednowrzecionowa osadowa pompa zanurzeniowa
  • wypompowywanie zanieczyszczonej wody, gnojówki, ścieków i gęstych osadów z zawartością długowłóknistych i twardych cząstek do maksymalnej średnicy 5 mm
  • z dezintegratorem służącym do cięcia i mielenia długowłóknistych materiałów

 

DELFIN SP 800

  • Polietylenowa nadstawka NSO 800 dokręcana do zbiornika przepompowni (zamknięcie typu ‘twist’) - wysokość 300 mm
  • Polietylenowa pokrywa PKO 800 dokręcana zarówno do zbiornika przepompowni, jak i do nadstawki (zamknięcie typu ‘twist’)
 
Pobierz kartę techniczną DELFIN SP 800 z pompą sigma EFRU w pdf'ie