ScrollToTop

Separatory hybrydowe


Hybrydowy separator węglowodorów jest urządzeniem opatentowanym, objętym zgłoszeniem patentowym nr P.417062 z dnia 29.04.2016 oraz patenetem europejskim nr 3238801.

W 2016 roku Kapituła Konkursowa Godła Promocyjnego "Teraz Polska" doceniła nasze hybrydowe separatory, które jednomyślnie określono jednym z najlepszych produktów na rynku! Dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, urządzenie może być wzorem dla innych.

teraz polska logo