ScrollToTop

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA Z ODMULACZEMZ BY-PASSEM 10-KROTNYM

1)

2)

3)

Przykład:

 1. Separator DELFIN HD H-O 3 –BP10
 2. Separator DELFIN HD H-O 8-BP10
 3. Separator DELFIN HD H-O 30-BP10

Przeznaczenie

Zgodnie z europejską normą PN-EN 858 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp.

Informacje techniczne

 • Przepływ nominalny: do 40 l/s
 • Przepływ maksymalny: do 400 l/s
 • Pojemność zbiornika: do 10 000 l
 • Objętość komory odmulania: do 4500 l
 • Redukcja węglowodorów poniżej 0,1 mg/dm3
 • Pojemność gromadzenia cieczy lekkich do 904
 • Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej do 0,2 m
 • Automatyczne zamknięcie pływakowe
 • Deflektor do stabilizacji przepływu
 • Uchwyty do podnoszenia
 • Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
 • Jeden właz: 950 x 750 mm
 • Nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
 • Opcja:
  - alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu
  - Adapter okrągły pod właz żeliwny – wersja A

Wymiary

SymbolPrzepływ
nominalny/
maksymalny [l/s]
Pojemność
[l]
Średnica
wlotu/
wylotu
[mm]
Długość
[mm]
Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Liczba włazów
[szt.]
Waga
[kg]
      C/D E F K G  
DELFIN HD H-O 3-BP10 3/30 1550 250 1530 1000 1220 1 175
DELFIN HD H-O 4-BP10 4/40 1550 250 1530 1000 1220 1 180
DELFIN HD H-O 6-BP10 6/60 2100 315 1530 1000 1590 1 225
DELFIN HD H-O 8-BP10 8/80 3200 315 2250 1000 1600 2 280
DELFIN HD H-O 10-BP10 10/100 3200 400 2250 1000 1600 2 295
DELFIN HD H-O 15-BP10 15/150 4300 450 2400 1200 1800 2 365
DELFIN HD H-O 20-BP10 20/200 4300 500 2400 1200 1800 2 380
DELFIN HD H-O 30-BP10 30/300 10 000 560 (2x400) 3080 2240 2450 2 800
DELFIN HD H-O 40-BP10 40/400 10 000 630 (2x450) 3080 2240 2450 2 890

 

 

Uwaga: możliwość konfiguracji parametrów urządzenia (np. średnica rur, wielkości przepływów) według zapotrzebowania klienta.

Pobierz kartę techniczną DELFIN HD H-O -BP10 w pdf'ie