ScrollToTop

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA Z ODMULACZEM

1)

2)

3)

Przykład:

 1. Separator DELFIN HD H-O 3
 2. Separator DELFIN HD H-O 8
 3. Separator DELFIN HD H-O 100

Przeznaczenie

Zgodnie z europejską normą PN-EN 858 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp.

Informacje techniczne

 • Przepływ: do 200 l/s
 • Pojemność zbiornika: do 30 000 l
 • Objętość komory odmulania: do 15 000 l
 • Redukcja węglowodorów poniżej 0,1 mg/dm3
 • Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: do 3702 l
 • Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: do 0,2m
 • Automatyczne zamknięcie pływakowe
 • Deflektor do stabilizacji przepływu
 • Uchwyty do podnoszenia
 • Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
 • Jeden właz: 950 x 750 mm
 • Nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
 • Opcja:
  - alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu
  - Adapter okrągły pod właz żeliwny – wersja A

Wymiary

SymbolPrzepływ [l/s]Pojemność
[l]
Średnica
wlotu/
wylotu
[mm]
Długość
[mm]
Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Liczba włazów
[szt.]
Waga
[kg]
      C/D E F K G  
DELFIN HD H-O 3 3 1550 160 1530 1000 1220 1 145
DELFIN HD H-O 4 4 1550 160 1530 1000 1220 1 150
DELFIN HD H-O 6 6 2100 200 1530 1000 1590 1 175
DELFIN HD H-O 8 8 3200 200 2250 1000 1600 2 215
DELFIN HD H-O 10 10 3200 200 2250 1000 1600 2 220
DELFIN HD H-O 15 15 4300 200 2400 1200 1800 2 250
DELFIN HD H-O 20 20 4300 200 2400 1200 1800 2 260
DELFIN HD H-O 30 30 10 000 250 3080 2240 2450 2 480
DELFIN HD H-O 40 40 10 000 250 3080 2240 2450 2 500
DELFIN HD H-O 50 50 10 000 315 3080 2240 2450 2 520
DELFIN HD H-O 100 100 20 000 400 5880 2240 2450 4 1010
DELFIN HD H-O 150 150 30 000 450 8680 2240 2450 6 1450
DELFIN HD H-O 200 200 40 000 500 11480 2240 2450 8 1950

 

 

Uwaga: możliwość konfiguracji parametrów urządzenia (np. średnica rur, wielkości przepływów) według zapotrzebowania klienta.

Pobierz kartę techniczną DELFIN HD H-O w pdf'ie