ScrollToTop

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARDOWE (bez odmulacza)

1)

2)

Przykład:

 1. Separator DELFIN HD S 30
 2. Separator DELFIN HD S 200

Przeznaczenie

Zgodnie z europejską normą PN-EN 858 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp.

Informacje techniczne

 • Przepływ: do 200 l/s
 • Pojemność zbiornika: do 20 000 l
 • Objętość komory odmulania: do 15 000 l
 • Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm3
 • Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: do 2036 l
 • Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: do 0,22 m
 • Automatyczne zamknięcie pływakowe
 • Deflektor do stabilizacji przepływu
 • Uchwyty do podnoszenia
 • Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
 • Jeden właz: 950 x 750 mm
 • Nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
 • Opcja:
  - alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu
  - Adapter okrągły pod właz żeliwny – wersja A

Wymiary

SymbolPrzepływ [l/s]Pojemność
[l]
Średnica
wlotu/
wylotu
[mm]
Długość
[mm]
Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Liczba włazów
[szt.]
Waga
[kg]
      C/D E F K G  
DELFIN HD S 30 30 4300 250 2400 1200 1800 2 250
DELFIN HD S 40 40 4300 250 2400 1200 1800 2 265
DELFIN HD S 75 75 10 000 315 3080 2240 2450 2 470
DELFIN HD S 100 100 10 000 400 3080 2240 2450 2 490
DELFIN HD S 150 150 15 000 450 4480 2240 2450 3 700
DELFIN HD S 200 200 20 000 500 5880 2240 2450 4 940

 

 

Uwaga: możliwość konfiguracji parametrów urządzenia (np. średnica rur, wielkości przepływów) według zapotrzebowania klienta.

Pobierz kartę techniczną DELFIN HD S w pdf'ie