ScrollToTop

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z ODMULACZEM Z BY-PASSEM 5-KROTNYM

1)

2)

3)

Przykład:

 1. Separator DELFIN HD S-O 3-BP5
 2. Separator DELFIN HD S-O 8-BP5
 3. Separator DELFIN HD S-O 8-BP5

Przeznaczenie

Zgodnie z europejską normą PN-EN 858 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp.

Informacje techniczne

 • Przepływ nominalny: do 40 l/s
 • Przepływ maksymalny: do 200 l/s
 • Pojemność zbiornika: do 10 000 l
 • Objętość komory odmulania: do 4500 l
 • Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm3
 • Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: do 904 l
 • Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: do 0,2 m
 • Automatyczne zamknięcie pływakowe
 • Deflektor do stabilizacji przepływu
 • Uchwyty do podnoszenia
 • Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
 • Jeden właz: 950 x 750 mm
 • Nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
 • Opcja:
  - alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu
  - Adapter okrągły pod właz żeliwny – wersja A

Wymiary

SymbolPrzepływ
nominalny/
maksymalny [l/s]
Pojemność
[l]
Średnica
wlotu/
wylotu
[mm]
Długość
[mm]
Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Liczba włazów
[szt.]
Waga
[kg]
      C/D E F K G  
DELFIN HD S-O 3-BP5 3/15 1550 200 1530 1000 1220 1 155
DELFIN HD S-O 4-BP5 4/20 1550 200 1530 1000 1220 1 160
DELFIN HD S-O 6-BP5 6/30 2100 250 1530 1000 1590 1 195
DELFIN HD S-O 8-BP5 8/40 3200 250 2250 1000 1600 2 250
DELFIN HD S-O 10-BP5 10/50 3200 315 2250 1000 1600 2 275
DELFIN HD S-O 15-BP5 15/75 4300 315 2400 1200 1800 2 335
DELFIN HD S-O 20-BP5 20/100 4300 400 2400 1200 1800 2 355
DELFIN HD S-O 30-BP5 30/150 10 000 450 3080 2240 2450 2 580
DELFIN HD S-O 400-BP5 40/200 10 000 500 3080 2240 2450 2 620

 

 

Uwaga: możliwość konfiguracji parametrów urządzenia (np. średnica rur, wielkości przepływów) według zapotrzebowania klienta.

Pobierz kartę techniczną DELFIN HD S-O-BP5 w pdf'ie