Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Delfin
Dobierz dla siebie oczyszczalnie
GRATIS!
Zarejestruj się

Nasza oferta » Produkty » Pozostała Oferta

Zbiornik na deszczówkę


System Delfin Rain może być stosowany niezależnie od warunków gruntowo-wodnych umożliwia on zmniejszenie zużycia wody aż do 30% ! Zapotrzebowanie terenu obejmuje jedynie powierzchnię zastosowanego zbiornika na deszczówkę lub w przypadku braku kanalizacji powierzchnię studni chłonnej czy drenażu rozsączającego. 


Wodę deszczową w naszym systemie można wykorzystać do:
- spłukiwania WC
- podlewania ogrodu
- mycia samochodu


Rodzaje zbiorników na deszczówkę:
Zbiornik na wodę deszczową,
Do ogrodu wersja A,
Do ogrodu wersja B,
Do ogrodu i spłuczki z hydroforem.

 


Woda deszczowa spływając z dachu odprowadzana jest rynnami do zbiornika na deszczówkę, wcześniej przechodząc przez osadniki rynnowe, pozbawiana jest zanieczyszczeń organicznych (np:liści). 
Następnie przepływając przez filtry przy nadstawce zbiornika oraz w koszu filtracyjnym woda deszczowa pozbawiana już zanieczyszczeń organicznych i nie organicznych (np: piasek itp.) gromadzona jest w zbiorniku na deszczówkę.

Następnie przepływając przez filtry przy nadstawce zbiornika oraz w koszu filtracyjnym woda deszczowa pozbawiana już zanieczyszczeń organicznych i nie organicznych (np: piasek itp.) gromadzona jest w zbiorniku na deszczówkę. 

W przypadku wystąpienia deszczów nawalnych, nadmiar wody poprzez przelew dostaje się do drenażu rozsączającego, studni chłonnej, lub kanalizacji. 

Woda zebrana w  zbiorniku za pomocą odpowiednio dobranej pompy zatapialnej lub zestawu hydroforowego zostaje dostarczona do punktu czerpalnego (np: spłuczka ustępowa, zawór do podlewania). W czasie braku wody w zbiorniku i uruchomieniu spłuczki ustępowej woda do spłuczki zostanie dostarczona z sieci wodociągowej lub studni
Zbiornik na deszczówkę – jego objętość, każdorazowo jest wyliczana i dostosowywana do potrzeb klienta. 


 
    Zostań partnerem Zapytaj o produkt Drukuj
Powrót

Delfin Sp. z o.o.
Adres: ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce
Telefon: (041) 278 35 54 - 56, (041) 278 35 51
Fax: (041) 278 35 57