ScrollToTop

WARUNKI DOSTAWY, ROZŁADUNKU I SKŁADOWANIA PRODUKTÓW firmy DELFIN Sp. z o.o

DOSTAWA

Prosimy o dokładne sprawdzenie stanu dostarczonych produktów!!!

Wszelkie zauważone niezgodności (w tym ilościowe) i/lub uszkodzenia należy bezwzględnie odnotować na dokumencie przewozowym (dokument WZ - transport krajowy, dokument CMR - transport międzynarodowy), uzyskując potwierdzenie przewoźnika (kierowcy).

Jeśli to możliwe, należy sporządzić dokumentację fotograficzną i bezzwłocznie powiadomić pisemnie i/lub mailowo dział logistyki firmy Delfin Sp. z o.o. pod adresem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 516 151 020 lub +48 41 27 83 555.

W przeciwnym przypadku reklamacje składane przez Klienta, a dotyczące uszkodzeń wynikłych w trakcie transportu, nie będą rozpatrywane.Wszelkie szkody wynikłe podczas dojazdu, manewrowania i wyjazdu z miejsca dostawy produktów pokrywa przewoźnik.

 

ROZŁADUNEK

Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia produktów powstałe w wyniku nieprawidłowego postępowania w trakcie ich rozładunku!!!

Rozładunek produktów winien się odbywać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zniszczenie. Produkty o większych gabarytach i większej wadze posiadają specjalne uchwyty w celu ułatwienia rozładunku. 

Niezwłocznie po rozładunku należy zdjąć z urządzeń, rur i elementów wyposażenia folię ochronną.

Reklamacje wad wynikłych na skutek przetrzymywania ww. towarów pod folią ochronną nie będą rozpatrywane.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub spychanie produktów ze skrzyń ładunkowych, chwytanie w celach rozładunkowych za zewnętrzne rury wlotowe/wylotowe, nadstawki, pokrywy, itp. elementy.

Uszkodzenia produktów powstałe w trakcie rozładunku skutkują utratą gwarancji.

 

SKŁADOWANIE

Odbiorca jest odpowiedzialny za prawidłowe składowanie dostarczonych produktów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub pogorszenie ich właściwości. 

Produkty powinny być składowane w takim samym położeniu, w jakim będą instalowane, a dodatkowo należy dochować szczególnej staranności przy składowaniu skrzynek sterowniczych i innych elementów elektryki i elektroniki, które powinny zostać zabezpieczone przed deszczem.