DELFIN HD H-O-BP10 - Delfin

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW Z POLIETYLENU (HYBRYDOWE)

Delfin HD H-O

DELFIN HD H-O -BP5

DELFIN HD H-O-BP10

DELFIN HD H-O-BP10

PRZEZNACZENIE

Koalescencyjne separatory węglowodorów DELFIN HD, to urządzenia przeznaczone do podczyszczania wód odpadowych, roztopowych i po procesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi tj.: stacje benzynowe, myjnie pojazdów i maszyn, warsztaty samochodowe, parkingi i drogi, lotniska, porty, zakłady przemysłowe, centra magazynowania i dystrybucji paliw, rafinerie.

Separatory węglowodorów Delfin mogą być wyposażone w wewnętrzne obejście hydrauliczne tzw. by pass, który kontroluje przepływ w czasie deszczu nawalnego. Przepływ nominalny kierowany jest do separatora celem jego oczyszczenia zaś przepływ większy od nominalnego kierowany jest poza separator.

Poziom stężenia substancji ropopochodnych na wylocie 0,1 mg/dm3.

OPCJE

  • alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu
  • nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
  • adapter okrągły pod właz żeliwny –wersja A

INFORMACJE TECHNICZNE

Materiał: PE-HD
Przepływ nominalny: od 3 l/s do 40 l/s
Przepływ maksymalny: od 30 l/s do 400 l/s
Pojemność czynna zbiornika: 1550 do 10000 l
Objętość komory odmulania [l]: 430 do 4500 l
Redukcja węglowodorów poniżej 0,1 mg/dm³
Pojemność gromadzenia cieczy lekkich [l]: 169 l do 904 l
Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej od 0,13 m do 0,2
Automatyczne zamknięcie pływakowe – tak
Uchwyty do podnoszenia – tak
Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
Włazy: 950 x 750 mm

DOSTĘPNE WARIANTY

ZBIORNIKI KWADRATOWE

ZBIORNIKI MODUŁOWE

Symbol Przepływ
(wielkość
nominalna)
[1/s]
Pojemność
zbiornika
[l]
Średnica
wlotu/wylotu
[mm]
Wys.
dopływu
[mm]
Wys.
odpływu
[mm]
Wymiary zbiornika
[mm]
Komora
odmulania
(objętość
osadnika)
[l]
Komora
separacji
(objętość
separatora)
[l]
Poj.
gromadzenia
cieczy lekkiej
[l]
Wys.
warstwy
cieczy lekkiej
(maksymalna
wysokosc
gromadzenia
cieczy)
[m]
Waga
[kg]
Liczba
włazów
D h1 h2 Lz S Hz
HD H-O 3-BP10 3/30 1 550 250 720 670 1 530 1 000 1 120 430 480 169 0,13 134 1
HD H-O 4-BP10 4/40 1 550 250 750 700 1 530 1 000 1 120 445 500 169 0,13 134 1
HD H-O 6-BP10 6/60 2 100 315 1 080 1 030 1 530 1 000 1 6900 670 780 199 0,153 183 1
HD H-O 8-BP10 8/80 3 200 315 1 030 980 2 250 1 000 1 600 1 190 800 297 0,153 238 2
HD H-O 10-BP10 10/100 3 200 315 1 100 1 050 2 250 1 000 1 600 1 270 860 297 0,153 238 2
HD H-O 15-BP10 15/150 4 300 400 1 150 1 100 2 400 1 200 1 630 1 850 1 210 374 0,153 275 2
HD H-O 20-BP10 20/200 4 300 400 1 210 1 160 2 400 1 200 1 630 2 000 1 275 374 0,153 275 2
HD H-O 30-BP10 30/300 10 000 560 1 960 1 910 3 080 2 240 2 450 4 000 4 000 904 0,2 800 2
HD H-O 40-BP10 40/400 10 000 630 1 910 1 910 3 080 2 240 2 450 4 500 4 500 904 0,2 880 2

AKCESORIA

Pokrywa PKP 950 (prostokątna)

WYMIARY
L=0,945 m , I=0,745 m

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Nadstawka NSP 950 (prostokątna)

WYMIARY
L=0,960 m, I=0,760 m, H=0,425 m

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Adapter z jednym włazem A

WYMIARY
I= 1006 mm, L=832 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Adapter z dwoma włazami B

WYMIARY
I= 1006 mm, L=1622 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm, R=200 mm

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Adapter z dwoma włazami C

WYMIARY
I= 1006 mm, L=1707 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm, R=285 mm

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Dlaczego DELFIN 

Patent europejski dla separatorów hybrydowych!

HYBRYDOWE SEPARATORY WĘGLOWODORÓW – PIERWSZE TAKIE ROZWIĄZANIE NA RYNK

• Wysoka skuteczność oczyszczania – poniżej 0,1 mg/ dm3 separatorów hybrydowych,
• Materiał – polietylen wysokiej gęstości – duża wytrzymałość, odporność na UV, zmiany pH i temperatury
• Łatwy transport – każdy zbiornik posiada uchwyty, które usprawniają załadunek i rozładunek
• Niska waga – przy tej samej pojemności zbiorniki są o 30% lżejsze od separatorów metalowych
• Prosty montaż
• 10 lat gwarancji na zbiorniki
• Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
• Niewielkie koszty opróżniania dzięki zoptymalizowanym pojemnościom zbiorników
• Regulacja wysokości poprzez nadstawki
• Separatory zintegrowane z komorą odmulania

To innowacyjne rozwiązanie nie mogło pozostać niezauważone! Kapituła Konkursowa Godła Promocyjnego „Teraz Polska” doceniła nasze hybrydowe separatory, które jednomyślnie określono jednym z najlepszych produktów na rynku!  Hybrydowe separatory węglowodorów to najlepszy wybór dla projektantów, instalatorów, inwestorów i każdego, kto dba o środowisko naturalne!