DELFIN SKB H-O-BP5 - Delfin

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA Z BETONU

DELFIN SKB H-O

DELFIN SKB H-O-BP5

DELFIN SKB H-O-BP10

DELFIN SKB H-O-BP5

PRZEZNACZENIE

Zgodnie z europejską normą EN 858 – 1 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp..

Innowacyjnym rozwiązaniem w separatorach węglowodorów typu hybrydowego jest to że wysoki stopień separacji uzyskujemy poprzez zastosowanie podwójnego układu rozdzielającego ciecze lekkie wykorzystującego zjawisko flotacji i koalescencji.

Separatory węglowodorów Delfin mogą być wyposażone w wewnętrzne obejście hydrauliczne tzw. by pass, który kontroluje przepływ w czasie deszczu nawalnego. Przepływ nominalny kierowany jest do separatora celem jego oczyszczenia zaś przepływ większy od nominalnego kierowany jest poza separator.

Posiadają poziom stężenia substancji ropopochodnych na wylocie mniej niż 0,1 mg/dm³.

OPCJE

  • alarmy przepełnienia
  • grubości warstwy oleju i osadu

INFORMACJE TECHNICZNE

Przepływ nominalny: od 3 l/s do 40 l/s
Przepływ maksymalny: od 15 l/s do 200 l/s
Pojemność czynna zbiornika [l]: 1240 -7850
Objętość komory odmulania [l]: 300 -4000
Redukcja węglowodorów poniżej 0,1 mg/dm³
Pojemność gromadzenia cieczy lekkich [l]: 162 -562
Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej [m]: 0,2
Automatyczne zamknięcie pływakowe – tak
Uchwyty do podnoszenia – tak
Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
Włazy: DN 600, żeliwo/d2,d3

DOSTĘPNE WARIANTY

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA z odmulaczem z BY PASSEM DELFIN SKB H-O-BP / ZBIORNIKI OKRĄGŁE

Symbol Przepływ
(wielkość
nominalna)
[1/s]
Pojemność
zbiornika
[l]
Średnica
wlotu/wylotu
[mm]
Wys.
dopływu
[mm]
Wys.
odpływu
[mm]
Wymiary zbiornika
[mm]
Grubość ścianki
[mm]
Komora
odmulania
(objętość
osadnika)
[l]
Komora
separacji
(objętość
separatora)
[l]
Poj.
gromadzenia
cieczy lekkiej
[l]
Wys.
warstwy
cieczy lekkiej
[m]Hcl
Waga
[kg]
Liczba
włazów
Qnom d1 h1 h2 Dw. Hz
SKB H-O 3-BP5 3/15 1 240 200 700 800 1 500 1 900 120 300 940 205 0,153 5 000 2
SKB H-O 4-BP5 4/20 1 240 200 700 800 1 500 1 900 120 400 840 184 0,153 5 000 2
SKB H-O 6-BP5 6/30 2 100 250 800 900 1 500 2 500 120 600 1 500 191 0,153 6 000 2
SKB H-O 8-BP5 8/40 2 100 315 800 900 1 500 2 500 120 800 1 300 166 0,153 6 000 2
SKB H-O 10-BP5 10/50 2 480 315 900 1 000 1 500 2 800 120 1 000 1 480 162 0,153 6 000 2
SKB H-O 15-BP5 15/75 4 000 315 1 000 1 100 2 000 2 800 120 1 500 2 500 294 0,153 8 500 2
SKB H-O 20-BP5 20/100 5 000 315 900 1 000 2 000 3 000 120 2 000 3 000 287 0,153 9 500 2
SKB H-O 30-BP5 30/150 6 100 400 900 1 000 2 200 3 000 120 3 000 3 100 387 0,2 11 000 2
SKB H-O 40-BP5 40/200 7 840 400 900 1 000 2 500 3 000 120 4 000 3 840 562 0,2 12 500 2

AKCESORIA

Pierścienie wyrównawcze
WYMIARY
Średnica: 600mm
Wysokość: 100, 300, 500 mm
Nadstawka
WYMIARY
Średnica: 1000, 1200, 2000, 2200, 2500, 3000 mm
Wysokość: 500, 750, 1000 mm
Włazy żeliwne
KLASA:
B125; C250; D400

DLACZEGO DELFIN

Patent europejski dla separatorów hybrydowych!

HYBRYDOWE SEPARATORY WĘGLOWODORÓW – PIERWSZE TAKIE ROZWIĄZANIE NA RYNKU!

  • Wysoka skuteczność oczyszczania – poniżej 0,1 mg/ dm3 separatorów hybrydowych
  • Wykonane na zbiornikach żelbetonowych okrągłych, owalnych i prostopadłościennych, klasy minimum 35/45, wodoszczelności WB i mrozoodporności XF 1
  • Szczególnie polecane są do montażu na terenach jezdnych, na dużych zagłębieniach – 4 klasy obciążenia (maksymalna siła obciążenia 500 kN)
  • W zależności od warunków terenowych możliwość dopasowania wysokości zbiornika poprzez zastosowanie: pierścieni wyrównawczych, nadstawki, włazów żeliwnych
  • Zakres przepływów od 3l/s do 200 l/s
  • Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
  • Konstrukcja wykluczająca konieczność stosowania elementów wymagających okresowej wymiany
  • Niskie koszty opróżniania dzięki optymalnym pojemnościom zbiorników

To innowacyjne rozwiązanie nie mogło pozostać niezauważone! Kapituła Konkursowa Godła Promocyjnego „Teraz Polska” doceniła nasze hybrydowe separatory, które jednomyślnie określono jednym z najlepszych produktów na rynku!  Hybrydowe separatory węglowodorów to najlepszy wybór dla projektantów, instalatorów, inwestorów i każdego, kto dba o środowisko naturalne!