ScrollToTop

PRZEZNACZENIE

Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej.

DWUSTOPNIOWE OCZYSZCZANIE

I etap - oczyszczanie wstępne (beztlenowe) w osadniku gnilnym. Oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od cięższych, które opadają na dno zbiornika tworząc osad.

II etap - oczyszczanie biologiczne (tlenowe) poprzez złoże rozsączające (drenaż, złoża filtracyjne). Ścieki z osadnika gnilnego przez filtr trafiają do studzienki rozdzielczej, do której podłączone są ciągi drenażowe układane na podsypce ze żwiru płukanego o frakcji 16-32 mm. Od góry drenaż osłania geowłóknina, która zatrzymuje piasek, pozwalając na przesączanie wód opadowych. W ten sposób powstaje błona biologiczna umożliwiająca doczyszczanie ścieków.

WYTRZYMAŁE OSADNIKI GNILNE

 • Monolityczne zbiorniki polietylenowe bez łączeń i spawów
 • Duża wytrzymałość i odporność na wahania naprężeń gruntu
 • Niewielka waga – nie trzeba stosować dźwigu przy montażu
 • Pojemności: 2000 – 5000 l
 • Nadstawki i pokrywy z zakręcanym zamknięciem typu ‘twist’
 • Nadstawka NSO 600 - z polietylenu PE-HD o wysokości 400 mm i Ø600 mm
 • Pokrywa PKO 600 - z polietylenu PE-HD Ø600 mm
 • Zbiornik wyposażony w kosz z wymiennym wkładem filtracyjnym
 • Wytłoczony otwór wentylacyjny PCV Ø110
 • Wlot PCV Ø160; wylot PCV Ø110 lub 160 (zależnie od zbiornika)

ŁATWA EKSPLOATACJA PRZEZ DŁUGIE LATA

 • Przepłukiwanie kosza filtracyjnego co 6 miesięcy
 • Wybieranie osadu z osadnika co 12 miesięcy
 • Płukanie drenażu wodą pod ciśnieniem dla zwiększenia drożności i wydłużenia żywotności
 • Nie wymagają zasilania elektrycznego
 • Zalecane jest regularne stosowanie biopreparatów np. BIODENN

Wybierz odpowiedni model

Drenaż rozsączający

Stosowany przy gruncie dobrze przepuszczalnym i niskim poziomie wód gruntowych. Jest to układ rur perforowanych ułożonych pod ziemią na warstwie żwiru, na którym zachodzi właściwe doczyszczenie ścieków.

Pakiety drenażowe

Przeznaczone dla małych działek przy gruncie bardzo dobrze przepuszczalnym (piasek). Zastępują żwir w złożach rozsączających. Wykorzystanie pakietów drenażowych pozwala na 5-krotne zredukowanie powierzchni wymaganej pod oczyszczalnię.

Złoże filtracyjne pionowe

Stosowane przy gruncie nieprzepuszczalnym (gliny, iły). Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest ciek wodny (np. rów melioracyjny) lub studnia chłonna. Powierzchnia złoża pionowego powinna wynosić 7m2/osoba.

Złoże w nasypie

Oczyszczalnie ścieków z poletkiem rozsączającym w kopcu nasypowym są stosowane przy gruncie przepuszczalnym i bardzo wysokim poziomie wód gruntowych.

Pobierz ulotkę DELFIN PREMIUM w pdf'ie