1. Home
  2. /
  3. Hale produkcyjne

HALE PRODUKCYJNE

Delfin stale inwestuje i modernizuje linie produkcyjne. To pozwala na sukcesywne zwiększanie zdolności produkcyjnej firmy, poszerzanie oferty produktowej, a także nieustanne podnoszenie jakości wytwarzanych urządzeń.
W latach 2010-2016, przy wkładzie własnym oraz dofinansowaniu ze środków unijnych, zrealizowaliśmy inwestycje o wartości 10 mln zł, dzięki którym powstały dwie nowoczesne hale produkcyjne wyposażone w innowacyjne linie technologiczne do formowania rotacyjnego oraz inne urządzenia wspomagające ich pracę. Wybudowaliśmy także nową halę magazynową, oraz stanowiska montażowe. Rynek nadal się rozwija i dyktuje nowe warunki, stąd też, realizujemy kolejne inwestycje. Na przełomie marca  planowane jest zakończenie budowy kolejnej hali produkcyjnej – wartość inwestycji około 2 mln zł. Nowa fabryka będzie wyposażona w nowoczesną trójramienną maszynę do rotomouldingu w technologii SAT.  Dzięki tej inwestycji uruchomimy produkcję nowego produktu: nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków w autorskiej technologii SBR-MAD.

Zakup maszyny do produkcji oczyszczalni w technologii SBR-MAD metodą rotomouldingu został dofinansowany w ramach Projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DELFIN Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej oczyszczalni ścieków w autorskiej technologii SBR-MAD” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5. „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Oś 2 „Konkurencyjna gospodarka”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Hale produkcyjne

Posiadamy nowoczesny park maszyn, oparty na francuskiej technologii firmy SAT. Umożliwia on wytwarzanie elementów o szerokim spektrum wielkości. Maszyny SAT są w pełni sterowane komputerowo oraz wyposażone w urządzenia kontrolujące parametry grzania i chłodzenia. Pozwala to na zoptymalizowanie procesów produkcji, zmniejszenie zużycia energii, gwarantuje stałość kształtów oraz powtarzalność wyrobów.

Etapy produkcji

Ważnym etapem produkcji jest przygotowanie surowca. Surowiec w postaci granulatu dostarczany jest do zakładu cysternami i przepompowywany do zewnętrznego silosa. Z silosa w sposób podciśnieniowy zostaje przesłany do pulweryzatora, w którym następuje przetwarzanie granulatu na proszek o ściśle określonej granulacji. Polietylen w postaci proszku jest podawany systemem podciśnieniowym do wewnętrznych silosów magazynowych. Następnie wraz z dodatkiem pigmentu dostarczany jest na halę z maszynami do formowania.

W drugim etapie zachodzi formowanie zbiorników i elementów wyposażenia oczyszczalni (nadstawek, pokryw). Stosowana w Delfin Sp. z o.o. technologia produkcji to metoda formowania rotacyjnego (z ang. rotomoulding).

 

W drugim etapie zachodzi formowanie zbiorników i elementów wyposażenia oczyszczalni (nadstawek, pokryw). Stosowana w Delfin Sp. z o.o. technologia produkcji to metoda formowania rotacyjnego (z ang. rotomoulding).

 

Zbiorniki DELFIN wykonane są z wysoko zagęszczonego polietylenu. Oznacza to trwałość, wytrzymałość na długie lata. Produkujemy bezodpadowo, metodą rotomouldingu w zamkniętym piecu co daje efekt równomiernej grubości ścian każdego zbiornika. To z kolei gwarantuje wysoką wytrzymałość, szczelność, odporność na wahania naprężeń, zmiany pH i temperatury.

Rotomoulding co to jest?

Metoda rotomoulding, inaczej rotoformowanie czy też, formowanie rotacyjne polega na przygotowywaniu odpowiedniej formy, a następnie na umieszczeniu w niej tworzywa, aby nadać mu odpowiedni kształt. Forma oddająca kształt wyrobu jest zasypywana proszkiem tworzywa sztucznego, a następnie umieszczana w piecu w temperaturze precyzyjnie dobranej do danego formowania, która sprawia, że tworzywo przechodzi w stan płynny. Forma jest wprawiana w ruch względem dwóch prostopadłych do siebie osi tak, żeby płynne tworzywo osadziło się równomiernie na ściankach formy. Po wyjściu z pieca obracająca się forma jest automatycznie przesuwana do strefy chłodzenia wyposażonej w wentylatory i linie zraszania. Po schłodzeniu również automatycznie forma przesuwa się na stanowisko rozładunku, gdzie pracownicy ze specjalnej ruchomej platformy otwierają ją i wyjmują gotowy odlew.

Zobacz film jak wygląda rotomoulding.

Laboratorium

W trosce o wysoką jakość wyrobów utworzyliśmy własne laboratorium. Analizy laboratoryjne gwarantują, że bez względu na skład ścieków, oczyszczalnie Delfin będą funkcjonowały prawidłowo i bezpiecznie dla środowiska naturalnego. Nasze laboratorium wyposażone jest bardzo precyzyjne przyrządy pomiarowe pozwalające wykonywać szereg analiz ścieków i tym samym badać pracę oczyszczalni.

Posiadamy także własne stanowisko testowe. Po testach wewnętrznych, urządzenia Delfin poddawane są szczegółowym badaniom w akredytowanej jednostce UE – Instytucie Techniki Budowlanej. Urządzenia analizowane są pod kątem skuteczności oczyszczania, wodoszczelności, wytrzymałości, trwałości i reakcji na ogień. Pozytywne rezultaty badań pozwalają oznaczać je znakiem CE dla potwierdzenia zgodności z wymaganiami norm europejskich.

Dbamy o naszych klientów i dlatego postanowiliśmy zainwestować w najnowocześniejszą technologię na rynku. Podstawą analityki, zarówno podczas procesu oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, jak i kontroli jakości jest wartość pH. Także przewodność i stężenie tlenu odgrywają kluczową rolę, zarówno podczas pracy w laboratorium, ale także w terenie.

Przygotowanie dostaw

Transport zbiorników i oczyszczalni – szczególnie zbiorników wielkogabarytowych to nie lada wyzwanie. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty bezpiecznie dojechały do klientów.