1. Home
  2. /
  3. Certyfikaty

Certyfikaty

JAKOŚĆ I TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE

1. Nasze wyroby spełniają wymogi europejskie (oznakowanie CE) i posiadają wszelkie niezbędne raporty z badań wykonane przez notyfikowane laboratoria, potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi normami.

2. Stawiamy przede wszystkim na jakość tworzonych produktów i troskę o środowisko naturalne i zasoby wód.

2. Dążymy do tego, by klienci otrzymali pełną, rzetelną wiedzę na temat naszych produktów i byli pewni, że są to towary o potwierdzonej, wysokiej jakości.

3. Gwarantujemy wysoki stopień oczyszczania, a co za tym idzie – bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. 

4. Tworzymy własne autorskie rozwiązania, które chronimy patentem. Nasze HYBRYDOWE separatory węglowodorów otrzymały patent Europejski ważny w 21 krajach.

UWAGA KLIENCIE: KUPUJĄC PRODUKTY BEZ AKTUALNYCH BADAŃ, CERTYFIKATÓW, NIE SPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ NORM – BIERZESZ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KONSEKWENCJE Z TEGO WYNIKAJĄCE.

INFORMACJE O RAPORTACH Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH GŁÓWNYCH PRODUKTÓW:

OSADNIKI

Posiadają znak CE dotyczący zgodności z normą zharmonizowaną: załącznik ZA do normy PN-EN 12566-1+A1:2006 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 — Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne”, potwierdzoną raportami z badań wykonanymi przez jednostkę notyfikowaną: Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie (jednostka notyfikowana nr 1488) w zakresie: przepustowości hydraulicznej; szczelności, pojemności, trwałości tworzywa (materiał: polietylen PE-HD), wytrzymałości, itp.

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNO-MECHANICZNE

Posiadają znak CE dotyczący zgodności z normą zharmonizowaną: PN-EN 12566-3+A2:2013-10 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 — Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków”, potwierdzoną raportami z badań wykonanymi przez jednostkę notyfikowaną: Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie (jednostka notyfikowana nr 1488) w zakresie: skuteczności oczyszczania, przepustowości oczyszczalni; wodoszczelności, trwałości tworzywa (materiał: polietylen PE-HD), wytrzymałości, reakcji na ogień, średniego dobowego poboru energii.

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW, ZAWIESIN

Posiadają znak CE dotyczący zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 858-1:2005 „Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością” potwierdzoną raportami z badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie (ITB); Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ).

Badania zgodności z normą w zakresie: wodoszczelności, pojemności, skuteczności zamknięcia odpływu, efektu oczyszczania.

SEPARATORY TŁUSZCZÓW, SKROBI

Posiadają znak CE dotyczący zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 1825-1:2007 „Oddzielacze tłuszczu. Część 1: Zasady projektowania, użytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie jakością, przy czym raporty potwierdzające szczelność i wytrzymałość konstrukcji zgodnie z wymaganiami w/w normy zostały wykonane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

ZBIORNIKI MODUŁOWE

Posiadają raporty z badań wykonane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, w zakresie wytrzymałości konstrukcji i wodoszczelności.