1. Home
  2. /
  3. Przepompownie i studnie

Przepompownie i studnie

OBUDOWY
PRZEPOMPOWNI

OBUDOWY
STUDNI GŁĘBINOWYCH

OBUDOWY
STUDNI WODOMIERZOWYCH

Studnia
chłonna

Studzienki
rozdzielcze

Studzienki
zbiorcze

Przepompownia ścieków jest jednym z głównych elementów do ciśnieniowego transportu ścieków w gospodarce wodno-ściekowej. Przepompownie ścieków przeznaczone są do odprowadzania ścieków (komunalnych, sanitarnych, wód drenażowych i opadowych) na większe odległości. Możliwe jest także podnoszenie ścieków na wyższy poziom, co oznacza, że mają zastosowanie szczególnie tam, gdzie ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, duża odległość do miejsca zrzutu, nie pozwala na ich odprowadzenie grawitacyjne. Przepompownie można również wykorzystywać do odwodnieni i pompowania ścieków deszczowych. Odbiornikiem ścieków z posesji może być np.: oczyszczalnia przydomowa, układ rozsączania po oczyszczalni przydomowej, studzienka kanalizacji gminnej, szambo.

Szeroki wybór dostępnych urządzeń

Dostępne obudowy studni przeznaczone są do zabezpieczenia wyposażenia technicznego przepompowni, a także studni głębinowych, chłonnych, wodomierzowych oraz rozdzielczych.

Szukasz produktów idealnie dopasowanych do Twoich potrzeb? Wybierz nasze urządzenia i konfiguruj ich parametry zgodnie z własnymi potrzebami – dokładnie tak jak chcesz!.