1. Home
  2. /
  3. Separatory

Separatory

Separatory
węglowodorów

Delfin oferuje separatory węglowodorów
przeznaczone do zabu­dowy w ziemi,
w wersji ze zintegrowanym odmulaczem
(komora separacji i komora odmulania
w jednym zbiorniku) lub bez odmulacza.

Separatory
tłuszczów
i skrobi

Wysokosprawne separatory tłuszczów i skrobi do zabudowy w ziemi, przeznaczone są do oddzielania skrobi i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od ścieków.

Separatory to urządzenia służące do podczyszczania wód opadowych oraz ścieków z zawiesin. W ofercie posiadamy separatory węglowodorów oraz separatory tłuszczów.

Produkty ropopochodne stanowią ogromne zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym dla całego środowiska naturalnego. Wyciekające benzyny, oleje, smary przedostają się za pomocą kanalizacji deszczowej do cieków wodnych i wpływają negatywnie na życie biologiczne ekosystemów oraz przyczyniają się do ograniczenia procesów samooczyszczania się wód. Według obowiązujących przepisów ochrony środowiska wody opadowe odprowadzane ze stacji benzynowych, parkingów, baz transportowych powinny być podczyszczane w separatorach ropopochodnych przed wprowadzeniem tych wód do odbiornika. Separatory węglowodorów chronią przed przedostaniem się do ścieków substancji węglowodorowych – ropopodobnych (oleje, paliwa, smary itp.), zawiesin oraz różnego rodzaju stałych pozostałości – w ramach procesu flotacji i koalescencji. Dostępne są w wersji z odmulaczem oraz bez w wielu różnych modelach. Proponowane przez nas modele wykonane są ze sprawdzonych materiałów zapewniających wysoki stopień szczelności (beton, polietylen).

Ochrona przed zanieczyszczeniami

Normy europejskie zakładają zawartość substancji ropopochodnych w ściekach na poziomie do 5mg/dm3. Separatory hybrydowe Delfin to innowacyjny podwójny system separacji gwarantujący redukcję zanieczyszczeń do poziomu 0,1mg/dm3. To 50-krotnie lepsze wyniki oczyszczania od wskazań Normy Europejskiej Separatory hybrydowe Delfin w 2019 otrzymały patent europejski obowiązujący w 21 krajach Europy. Zainteresowany? Sprawdź naszą ofertę separatorów

Separatory tłuszczów

Produkcja żywności, restauracje, bary, frytkarnie, zakłady przetwórstwa spożywczego produkują ogromne ilości zanieczyszczeń zawierających tłuszcze i skrobie, które posiadają właściwości klejące negatywnie wpływając na instalacje kanalizacyjne oraz środowisko naturalne. Obiekty gastronomiczne i przetwórstwa zgodnie z przepisami, powinny utylizować zużyte tłuszcze. Separatory tłuszczów i skrobi przeznaczone są do oddzielania skrobi i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od ścieków. Dostępne mamy dwa modele tego produktu – z odmulaczem oraz bez, każdy w ramach kilku wersji zróżnicowanych pod względem parametrów technicznych.