Separatory - Delfin

Separatory

Separatory
węglowodorów

Delfin oferuje separatory węglowodorów
przeznaczone do zabu­dowy w ziemi,
w wersji ze zintegrowanym odmulaczem
(komora separacji i komora odmulania
w jednym zbiorniku) lub bez odmulacza.

Separatory
tłuszczów
i skrobi

Wysokosprawne separatory tłuszczów i skrobi do zabudowy w ziemi, przeznaczone są do oddzielania skrobi i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od ścieków.