Zbiorniki na ścieki, gromadzenie ścieków bytowych, ekologiczne - Delfin

Ekologiczne zbiorniki na ścieki

Ekologiczne zbiorniki na ścieki przeznaczone są do gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw pozbawionych dostępu do kanalizacji.