ScrollToTop

Ekologiczne zbiorniki na ścieki

(DELFIN MAX)

Delfin max

PRZEZNACZENIE:

Gromadzenie ścieków bytowych.

Oprócz oczyszczalni przydomowych, które pracują w zautomatyzowany sposób i nie wymagają częstej ingerencji użytkownika, w naszej ofercie znalazły się też tradycyjne systemy składowania płynnych odpadów kanalizacyjnych.

Właściwości

Ekologiczne zbiorniki na ścieki, których podstawową funkcją jest gromadzenie ścieków bytowych to produkty całkowicie nieprzepuszczalne. Wykonane zostały z polietylenu o dużej gęstości, a ich budowa zapobiega przedostaniu się odpadów do gruntu.

W zależności od potrzeb użytkowników, nasze produkty oferujemy w trzech wariantach o różnej objętości. Posiadają udogodnienie w postaci ułatwionego dostępu dla aparatury pojazdów asenizacyjnych. Aby przyśpieszyć proces wywozu szamba zalecane jest też umieszczenie zbiornika na przykład w niedalekim odstępie od dróg komunikacyjnych. Instalacja powinna oczywiście być wykonana z zastrzeżeniem wszystkich przepisów dotyczących gromadzenia płynnych odpadów bytowych.

Jako producent wysokiej klasy przydomowych oczyszczalni i ekologicznych systemów składowania szamba, zadbaliśmy o to, by proponowany tu wytwór posiadał oznaczenie CE oraz spełniał wymogi PN-EN 12566-1+A1:2006.