ScrollToTop

HYBRYDOWE SEPARATORY WĘGLOWODORÓW
- PIERWSZE TAKIE ROZWIĄZANIE NA RYNKU!

nowość małe

teraz polska logo

To innowacyjne rozwiązanie nie mogło pozostać niezauważone! W 2016 roku Kapituła Konkursowa Godła Promocyjnego "Teraz Polska" doceniła nasze hybrydowe separatory, które jednomyślnie określono jednym z najlepszych produktów na rynku! Dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, urządzenie może być wzorem dla innych. Hybrydowe separatory węglodoworów są bezkonkurencyjne - nie czekaj, przekonaj się sam! 

Dzięki swojej zaawansowanej technologii, 29.04.2016 r. urządzenie zostało objęte zgłoszeniem patentowym o numerze P.417062.

DELFIN Separator weglowodorow z logozbiorniki modułowe separator

Separatory z by-passami:

DELFIN HD H O BP5a                            separator z by passem ppt

ZOBACZ ZDJĘCIA Z MONTAŻU SEPARATORA!

STANDARDOWE i HYBRYDOWE koalescencyjne separatory węglowodorów DELFIN HD, to urządzenia przeznaczone do podczyszczania wód odpadowych, roztopowych i po procesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi tj.: stacje benzynowe, myjnie pojazdów i maszyn, warsztaty samochodowe, parkingi i drogi, lotniska, porty, zakłady przemysłowe, centra magazynowania i dystrybucji paliw, rafinerie.

Separator koalescencyjny hybrydowy, wg wynalazku, ma postać zbiornika z wyprowadzeniami dla wlotu i wylotu cieczy, zawierający komorę oczyszczania z co najmniej jednym filtrem koalescencyjnym, charakteryzującym się tym, że na drodze flotacyjnego przepływu cieczy do filtra koalescencyjnego usytuowane jest co najmniej jedno urządzenie przepływowe. Dzięki zastosowaniu w/w urządzenia przepływowego, uzyskano bardzo wysoki stopień skuteczności oczyszczania. Poziom stężenia substancji ropopochodnych (skuteczność oczyszczania) na wylocie – 0,1 mg/dm3 podczas gdy Normy Europejskie dopuszczają wartość do 5mg/dm3. 50 RAZY LEPSZY WYNIK!

Różnica pomiędzy separatorem hybrydowym, a standardowym polega na tym, że w wersji standard zastosowano pojedynczy system koalescencyjny, a w hybrydowym uzyskujemy wysoki stopień separacji poprzez zastosowanie podwójnego układu rozdzielającego ciecze lekkie, wykorzystującego zjawisko flotacji i koalescencji.

Zarówno standardowe jak i hybrydowe separatory węglowodorów DELFIN HD posiadają znak CE w zakresie normy zharmonizowanej PN-EN 858

Delfin oferuje separatory o przepływach od 3 do 200l/s. Szeroka gama produktów pozwala na dobranie urządzenia, które idealnie spełnia oczekiwania inwestora, tym bardziej, ze oferowane separatory gwarantują wyjątkową skuteczność oczyszczania.

ZASTOSOWANIE

Podczyszczanie wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi, takich jak:

 • stacje benzynowe
 • myjnie pojazdów i maszyn
 • warsztaty samochodowe
 • parkingi i drogi
 • lotniska
 • porty
 • rafinerie
 • stacje rozbiórki pojazdów
 • zakłady przemysłowe
 • centra magazynowania paliw
 • centra dystrybucji paliw
 • centra logistyczne
 • MOP (Miejsca Obsługi Podróżnych)

SZEROKA GAMA SEPARATORÓW

Delfin oferuje separatory o przepływach nominalnych od 3 do nawet 200 l/s. Szeroka gama produktów pozwala na dobranie urządzenia idealnie spełniającego oczekiwania inwestora, tym bardziej, że nasze separatory gwarantują wyjątkowo wysoką i potwierdzoną badaniami skuteczność oczyszczania.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA

Poziom stężenia substancji ropopochodnych na wylocie:

 • separatorów hybrydowych DELFIN HD H - 0,1 mg/dm3
 • separatorów standardowych DELFIN HD S - mniej niż 5 mg/dm3

WYPOSAŻENIE

 • innowacyjny moduł koalescencyjny do separacji węglowodorów
 • deflektor służący stabilizacji przepływu
 • by-pass (obejście burzowe) zwiększający przepływ nominalny pięcio lub dziesięciokrotnie (w przypadku zbiorników z by-passem)
 • automatyczne zamknięcie na odpływie
 • opcjonalnie alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju, grubości warstwy osadu

AKCESORIA

 • polietylenowe nadstawki pozwalające na zwiększenie głębokości posadowienia separatora
 • polietylenowe pokrywy dopasowane do otworów włazowych samych sepa­ratorów, jak i nadstawek
 • metalowe adaptery pod włazy żeliwne stosowane w przypadku konieczności posadowie­nia separatora pod przejazdami

DLACZEGO DELFIN?

 • Urządzenia z wytrzymałego polietylenu
 • Bardzo wysoka skuteczność separacji potwierdzona badaniami
 • Łatwość serwisowania dzięki odpowiednio przystosowanym elementom konstrukcji separatora
 • Łatwy transport - każdy zbiornik posiada uchwyty, które usprawniają załadunek i rozładunek
 • Niska waga - przy tej samej pojemności zbiorniki są o 30% lżejsze od separatorów metalowych
 • Prostota obsługi m.in. dzięki łatwemu dostępowi do elementów filtracyjnych i koalescencyjnych
 • Automatyczne zamknięcie na odpływie - zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
 • Prosty montaż
 • Niewielkie koszty opróżniania dzięki zoptymalizowanym pojemnościom zbiorników
 • Konstrukcja wykluczająca konieczność stosowania elementów wymagających okresowej wymiany
 • Regulacja wysokości poprzez nadstawki
 • 10 lat gwarancji na zbiorniki

ZOBACZ JAK DZIAŁAJĄ NASZE SEPARATORY!

Nasze separatory dzielą się na: