1. Home
  2. /
  3. Modułowe oczyszczalnie i zbiorniki
  4. /
  5. Modułowe zbiorniki wielkogabarytowe

MODUŁOWE OCZYSZCZALNIE I ZBIORNIKI

Modułowe zbiorniki wielkogabarytowe
Modułowe oczyszczalnie pensjonat PRO Premium
Modułowe zbiorniki
betonowe

Modułowe zbiorniki wielkogabarytowe DELFIN ZB-M

PRZEZNACZENIE

Modułowe zbiorniki wielkogabarytowe Delfin ZB- M, posiadają szeroki wachlarz zastosowań:

• Podziemne zbiorniki do magazynowania wody opadowej
• Zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe
• Zbiorniki w instalacjach przeciwpożarowych
• Zbiorniki procesowe lub magazynowe w instalacjach otwartych technicznych i przemysłowych
• Elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych np. obudowy
• Przepompownie, zbiorniki do oczyszczalni ścieków
• W rolnictwie jako zbiorniki na nawozy płynne, soki kiszonkowe i ścieki rolnicze

Modułowe zbiorniki wielkogabarytowe Delfin ZB-M zbudowane są z polietylenowych lekkich modułów, które można zestawiać, tworząc w ten sposób
całość o pojemności określonej wymaganiami klienta. Każdy moduł jest monolitycznym odlewem o pojemności 5000 l z niezależnym włazem
o średnicy o 800 mm. 

ZASADA DZIAŁANIA

W zależności od przeznaczenia moduły zbiorników wielkogabarytowych
Delfin ZB-M można łączyć w całość poprzez otwory w wewnętrznych
ścianach grodziowych lub niezależnie korzystać z poszczególnych sekcji.
Stwarza to możliwość np.: wyodrębnienia części osadnikowej w postaci
jednego modułu, bądź jego wielokrotności. W zbiornikach przeznaczonych
do gromadzenia ścieków bądź odcieków, zapobiega to rozprzestrzenianiu
się osadów ściekowych na cały zbiornik.
W przypadku wykorzystania zbiorników DELFIN ZB-M do celów
przeciwpożarowych ich specyficzna konstrukcja daje możliwość
jednoczesnego niezależnego poboru wody. Z kolei opcja z odrębnymi
sekcjami pozwala gromadzić substancje różnego pochodzenia
w osobnych modułach.

INFORMACJE TECHNICZNE

Zbudowane są z polietylenowych lekkich modułów, które można zestawiać, tworząc w ten sposób całość o pojemności określonej wymaganiami klienta:

Każdy moduł jest monolitycznym odlewem o pojemności 5000 l z niezależnym włazem o średnicy O 800 mm
Można niezależnie korzystać z poszczególnych sekcji, co pozwala gromadzić substancje różnego pochodzenia w osobnych modułach
Materiał: PE-HD – trwałość i wytrzymałość
Wysoka odporność na substancje chemiczne i organiczne
30% lżejsze od metalowych przy tej samej pojemności
Uchwyty do podnoszenia
Wewnętrzna wentylacja
Polietylenowe nadstawki i pokrywy

DOSTĘPNE WARIANTY

DELFIN ZB-M 10 000

DELFIN ZB-M 15 000

DELFIN ZB-M 20 000

DELFIN ZB-M 25 000

DELFIN ZB-M 30 000

DELFIN ZB-M 35 000

DELFIN ZB-M 40 000

Symbol Pojemność zbiornika
[l]
Średnica wlotu/wylotu
[mm]
Wysokość dopływu
[mm]
Wysokość odpływu
[mm]
Długość
[mm]
Szerokość
[mm]
Wysokość
[mm]
Waga
[kg]
Liczba włazów
ZB-M 10 OOO 10 000 250 2030 1980 3080 2240 2450 385 2
ZB-M 15 OOO 15 000 250 2030 1980 4480 2240 2450 705 3
ZB-M 20 OOO 20 000 250 2030 1980 5880 2240 2450 920 4
ZB-M 25 OOO 25 000 250 2030 1980 7280 2240 2450 1227 5
ZB-M 30 OOO 30 000 250 2030 1980 8680 2240 2450 1483 6
ZB-M 35 OOO 35 000 250 2030 1980 10800 2240 2450 1580 6
ZB-M 40 OOO 40 000 250 2030 1980 11480 2240 2450 2015 8

AKCESORIA

Nadstawka NSO 800 (okrągła)
WYMIARY
D=0,76 m , H=0,30 m

ZASTOSOWANIE
zbiorniki modułowe ZB-M
przepompownie DELFIN SP 800
studnie wodomierzowe DELFIN SW 800
obudowy na studnie głębinowe DELFIN SG 800

Pokrywa PKO 800 (okrągła)
WYMIARY
L=0,960 m , I=0,760 m, H=0,425 m

ZASTOSOWANIE
przepompownie DELFIN SP 800
studnie wodomierzowe DELFIN SW 800
obudowy na studnie głębinowe DELFIN SG 800

Dlaczego Delfin

Zbiorniki wielkogabarytowe DELFIN ZB-M zostały wyróżnione godłem Teraz Polska. Kapituła konkursu Teraz Polska doceniłan asze produkty za jakiść oraz wykorzystanie najnowych rozwiązań technologicznych. 

Zalety zbiorników wielkogabarytowych ZB-M:

  • Stabilna konstrukcja odporna na wahania naprężeń
  • Wysoka odporność na działanie substancji chemicznych w tym zasad, kwasów oraz substancji organicznych
  • Łatwe czyszczenie ze względu na niską chropowatość ścian
  • 30% lżejsze od metalowych zbiorników przy tej samej pojemności
  • Uchwyty do podnoszenia
  • Dostępne polietylenowe nadstawki i pokrywy