Przydomowe oczyszczalnie, odprowadzanie ścieków, mechaniczno-biologiczne, drenażowe - Delfin

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Mechaniczno-biologiczne

Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne są reaktorami przepływowymi, skonstruowanymi na bazie jednego zbiornika (wszystkie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą w jednym zbiorniku). Pracą oczyszczalni steruje sterownik mikroprocesowy.

Skonfiguruj swoje urządzenie

i otrzymaj GRATIS gotową wycenę

Biologiczne

Oczyszczalnie biologiczne to dwuetapowy proces oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w warunkach beztlenowych i tlenowych. Wstępne beztlenowe oczyszczanie następuje w osadniku gnilnym. W drugim etapie następuje tlenowe oczyszczanie ścieków (złoże rozsączające, pakiety drenażowe SD).