DELFIN SBR MAD PRESTIGE - Delfin

Mechaniczno-biologiczne

DELFIN PRO PREMIUM MBBR
DELFIN SBR-MAD PRESTIGE

DELFIN SBR-MAD PRESTIGE

PRZEZNACZENIE

Delfin SBRmad Prestige to nowoczesna, jednozbiornikowa, dwukomorowa przydomowa oczyszczalnia dla budownictwa na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Stanowią doskonałe rozwiązanie dla właścicieli małych działek – nieduży, niski zbiornik to prosty montaż, również w warunkach wysokich wód gruntowych z niewielkim zapotrzebowaniem terenu.

SBRmad Prestige to pierwsza na rynku oczyszczania wykorzystująca 3 układy oczyszczania ścieków: 

 1. SBR – technologia oparta na sekwencyjnych reaktorach gdzie proces oczyszczania zachodzi cyklicznie w kilku fazach (napełnianie, napowietrzanie, sedymentacja, dekantacja, recyrkulacja azotanów). Zaletą tego rozwiązania jest mniejsza wrażliwość na zmienne ilości ścieków
 2. MAD:
 • MBBR – w tej technologii biofilm zawieszony na kształtach jest mieszany w komorze bioreaktora za pomocą sprężonego powietrza. Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii, duże stężenie biofilmu i wysokie stężenie tlenu powoduje, że usuwa się kilka razy więcej zanieczyszczeń w ciągu doby niż w tradycyjnych oczyszczalniach z osadem czynnym.
 • AS – dalsze oczyszczanie ścieków następuje przez biomasę osadu czynnego znajdującego się w komorze bioreaktora, swobodnie zawieszonego w ściekach.
 • DS – denitryfikacja symultaniczna „pomniejsza” kubaturę komór denitryfikacyjnych, przygotowując ściek do dalszego – końcowego oczyszczenia.

Oczyszczony ściek może zostać odprowadzony do odbiornika wodnego lub do gruntu na kilka sposobów m.in. poprzez studnię chłonną, drenaż, pakiety drenażowe. Możliwe jest również odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rowu lub rzeki.

Gwarantują wyjątkowo wysoką redukcję zanieczyszczeń!

INFORMACJE TECHNICZNE

Technologia SBR-MAD – wykorzystuje trzy układy oczyszczania: MBBR+osad czynny+denitryfikacja
Szafka sterująca ze sterownikiem i dmuchawą
Zużycie energii: 0,17 kWh/dobę dla 1 RLM
Materiał: wysoko zagęszczony polietylen

DOSTĘPNE WARIANTY

DELFIN SBRmad Prestige

Oczyszczalnie DELFIN Przeznaczenie Wydajność Objętość całkowita Potrzebna powierzchnia
SBRmad Prestige 2-5 RLM Qd = 0,75 m3/d 2700 l 3,0 m2

AKCESORIA

Nadstawka NSO 800

WYMIARY
D = 0,76 m, H = 0,30 m

Pokrywa PKO 800

WYMIARY
L=0,960 m, I=0,760 m, H = 0,425 m

Dlaczego Delfin

SIŁA TECHNOLOGII: SBR-MAD

 • Jeden dwukomorowy zbiornik z przegrodą z wyposażeniem technicznym oraz szafką sterującą.
 • Cała odlewana przegroda (nie spawana, nie skręcana) w zbiorniku eliminuje ryzyko rozszczelnienia.
 • Nieduży i niski zbiornik to prosty montaż również w warunkach wysokich wód gruntowych z niewielkim zapotrzebowaniem terenu – oszczędność miejsca na działce .
 • Zbiornik wykonany z wysoko zagęszczonego polietylenu, metodą  rotomouldingu w zamkniętym piecu co daje efekt równomiernej grubości ścian zbiornika – gwarancja wysokiej wytrzymałości i odporności na wahania naprężeń, zmiany pH i temperatury.
 • Łatwe dopasowanie do powierzchni gruntu za pomocą nadstawek wkręcanych na gwint.
 • Jeden właz, jedna pokrywa.
 • 100% szczelności i odporność na korozję.
 • 10 lat gwarancji na zbiornik, 2 lata gwarancji na wyposażenie techniczne.