Separatory tłuszczów, skrobi z odsysaniem, producent - Delfin

SEPARATORY TŁUSZCZÓW I SKROBI

Wysoko sprawne separatory tłuszczów i skrobi do zabudowy w ziemi, przeznaczone są do oddzielania skrobi i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od ścieków.

SEPARATORY TŁUSZCZÓW I SKROBI Z ODMULACZEM

SEPARATORY TŁUSZCZÓW I SKROBI BEZ ODMULACZA