1. Home
  2. /
  3. Separatory
  4. /
  5. Separatory tłuszczów i skrobi

SEPARATORY TŁUSZCZÓW I SKROBI

Wysoko sprawne separatory tłuszczów i skrobi do zabudowy w ziemi, przeznaczone są do oddzielania skrobi i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od ścieków.

SEPARATORY TŁUSZCZÓW I SKROBI Z ODMULACZEM

SEPARATORY TŁUSZCZÓW I SKROBI BEZ ODMULACZA