1. Home
  2. /
  3. Separatory
  4. /
  5. Separatory węglowodorów z polietylenu...

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW Z POLIETYLENU I BETONU

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA Z POLIETYLENU

Wykonane na zbiornikach z wysoko zagęszczonego polietylenu – hybrydowe separatory Delfin wykorzystują innowacyjny, podwójny układ rozdzielający ciecze lekkie z wykorzystaniem procesu flotacji i koalescencji. Dzięki temu uzyskują wysoki stopień separacji – stężenie substancji ropopochodnych poniżej 0,1 mg/dm3.

Delfin HD H-O

DELFIN HD H-O -BP5

DELFIN HD H-O-BP10

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA Z BETONU

Wykonane na zbiornikach żelbetowych – hybrydowe separatory Delfin wykorzystują innowacyjny, podwójny układ rozdzielający ciecze lekkie z wykorzystaniem procesu flotacji i koalescencji. Dzięki temu uzyskują wysoki stopień separacji – stężenie substancji ropopochodnych poniżej 0,1 mg/dm3.

DELFIN SKB H-O

DELFIN SKB H-O-BP5

DELFIN SKB H-O-BP10

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z POLIETYLENU

Wykonane na zbiornikach z wysoko zagęszczonego polietylenu – separatory węglowodorów wykorzystują pojedynczy system koalescencyjny zapewniający skuteczność separacji poniżej 5mg/dm3.

DELLFIN S-O

DELFIN S-O-BP5

DELFIN S-O-BP10

DELFIN HD S

DELFIN ODM

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z BETONU

Wykonane na zbiornikach żelbetowych – separatory węglowodorów wykorzystują pojedynczy system koalescencyjny zapewniający skuteczność separacji poniżej 5mg/dm3.

DELFIN SKB S-O

DELFIN SKB S

DELFIN SKB S-O-BP5

DELFIN SKB S-O-BP10