1. Home
  2. /
  3. Modułowe oczyszczalnie i zbiorniki
  4. /
  5. MODUŁOWE ZBIORNIKI BETONOWE

MODUŁOWE OCZYSZCZALNIE I ZBIORNIKI

Modułowe zbiorniki wielkogabarytowe
Modułowe oczyszczalnie pensjonat PRO Premium
Modułowe zbiorniki
betonowe

MODUŁOWE ZBIORNIKI BETONOWE

PRZEZNACZENIE

Modułowe zbiorniki betonowe Delfin, posiadają szeroki wachlarz zastosowań:
• Zbiorniki na wodę pitną
• Zbiorniki przeciwpożarowe
• Zbiorniki retencyjne w drogownictwie, przemyśle i rolnictwie
• Zbiorniki na ścieki
• Przepompownie
• Komory zasuw, zaworów, armatury

Oferowane przez nas zbiorniki modułowe pionowe możemy rozbudować do wysokości wewnętrznej 9m. Elementy łączone są za pomocą systemu marek skręcanych z jednoczesnym ułożeniem elastycznej uszczelki butylowej na stykach prefabrykatów.
Maksymalna głębokość posadowienia zbiorników modułowych pionowych wynosi 11m pod poziomem terenu, zaś maksymalne obciążenie zmienne naziomu to najazd pojazdów o ciężarze dop. 500 kN (50 ton) i nacisku na oś do 200 kN (klasa A wg PN-85/S-10030). Wytrzymałość zbiornika można regulować grubością ścian, dna, stropu lub poprzez zastosowanie elementu podpierającego.
Wewnątrz konstrukcji można montować grodzie, które dzielą przestrzeń zbiornika na wiele komór napełnianych niezależnie lub regulują przepływ cieczy w zbiorniku.
Oferujemy zbiorniki otwarte (bez płyty przykrywającej) i zamknięte (z płytą), posadowione na powierzchni terenu, częściowo zagłębione w gruncie lub podziemne.

INFORMACJE TECHNICZNE

Z prefabrykowanych elementów żelbetowych w dwóch typoszeregach: pionowym i poziomym
Zbiorniki modułowe pionowe o średnicy 5 m, 5,6 m, 6 m można rozbudować w górę do wysokości 9m. Wewnątrz zbiornika można montować grodzie, które dzielą przestrzeń zbiornika na wiele komór napełnianych niezależnie lub regulują przepływ cieczy zbiornika.
Oferowane są zbiorniki pionowe otwarte i zamknięte posadowione na powierzchni terenu, częściowo zagłębione lub podziemne
Zbiorniki poziome dzięki elementom typu „U” przedłużyć i zamknąć elementami zaokrąglonymi typu „D” o szerokościach 3 m, 5 m, 5,6 m, 6m, 8 m lub prostymi ścianami
Wszystkie elementy produkowane są z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelności W12 i mrozoodporności XF3 (F150).
Montaż zbiornika poziomego

DOSTĘPNE WARIANTY

ZBIORNIKI OKRĄGŁE

ZBIORNIKI PROSTOPADŁOŚCIENNE

ZBIORNIKI OWALNE

AKCESORIA

Pierścienie wyrównawcze
WYMIARY
Średnica: 600mm
Wysokość: 100, 300, 500 mm
Nadstawka
WYMIARY
Średnica: 1000, 1200, 2000, 2200, 2500, 3000 mm
Wysokość: 500, 750, 1000 mm
Włazy żeliwne
KLASA:
B125; C250; D400

Dlaczego Delfin

  • Jedna z najszerszych na rynku ofert produktowych w obszarze oczyszczania ścieków
  • 27 lat doświadczeń – liczne zrealizowane inwestycje
  • Posiadamy atesty: AT/2016-08-022/A3, GIG/58212628-132, HK/W/0975/01/2012