DELFIN SKB S-O-BP10 - Delfin

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z BETONU

DELFIN SKB S-O

DELFIN SKB S-O-BP5

DELFIN SKB S-O-BP10

DELFIN SKB S

DELFIN SKB S-O-BP10

PRZEZNACZENIE

Separatory Delfin mogą być wyposażone w zewnętrzne obejście hydrauliczne tzw. by pass, który kontroluje przepływ w czasie deszczu. Stała część przepływu kierowana jest wówczas do wnętrza separatora, a nadmierna–niepodlegająca oczyszczaniu poza separator. Zastosowanie by-passów chroni separator przed przepływem burzowym umożliwiając 5- lub 10-krotne zwiększenie przepustowości nominalnej.

OPCJE

  • alarmy przepełnienia
  • grubości warstwy oleju i osadu

INFORMACJE TECHNICZNE

Przepływ nominalny: od 3 l/s do 40 l/s
Przepływ maksymalny: od 30 l/s do 400 l/s
Pojemność zbiornika [l]: 714-9550l
Objętość komory odmulania [l]: 300-4000
Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm
Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: od 0,13 m do 0,2 m
Automatyczne zamknięcie pływakowe – tak
Uchwyty do podnoszenia – tak
Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania – tak
Włazy: żeliwne DN 600/d2

DOSTĘPNE WARIANTY

separator węglowodorów

SKB S-BP / ZBIORNIKI OKRĄGŁE

 

Symbol Przepływ
(wielkość
nominalna)
[1/s]
Pojemność
zbiornika
[l]
Średnica
wlotu/wylotu
[mm]
Wys.
dopływu
[mm]
Wys.
odpływu
[mm]
Wymiary zbiornika
[mm]
Grubość ścianki
[mm]
Komora
odmulania
(objętość
osadnika)
[l]
Komora
separacji
(objętość
separatora)
[l]
Poj.
gromadzenia
cieczy lekkiej
[l]
Wys.
warstwy
cieczy lekkiej
[m]Hcl
Waga
[kg]
Liczba
włazów
Qnom D1 h1 h2 Dw. Hz
SKB S-O 3-BP10 3/30 714 250 840 890 1 000 1 900 120 300 414 120 0,153 2 800 1
SKB S-O 4-BP10 4/40 800 315 730 780 1 000 1 900 120 400 400 120 0,153 2 800 1
SKB S-O 6-BP10 6/60 1590 315 840 890 1200 2500 120 600 990 173 0,153 4100 1
SKB S-O 8-BP10 8/80 1790 315 670 720 1200 2700 120 800 990 173 0,153 4100 1
SKS S-O 10-BP10 10/100 2550 315 910 960 1500 2600 120 1000 1550 271 0,153 6100 1
SKB S-O 15-BP10 15/150 4240 400 900 950 2000 2500 120 1500 2740 480 0,153 8200 1
SKB S-O 20-BP10 20/200 5340 400 840 890 2000 3000 120 2000 3340 480 0,153 8600 1
SKB S-O 30-BP10 30/300 6990 400 810 860 2200 3100 120 3000 3990 760 0,2 10400 1
SKB S-O 40-BP10 40/400 9650 400 880 930 2500 3140 120 4000 5650 982 0,2 12900 1

AKCESORIA

Pierścienie wyrównawcze

WYMIARY
Średnica: 600mm
Wysokość: 100, 300, 500 mm

Nadstawka

WYMIARY
Średnica: 1000, 1200, 2000, 2200, 2500, 3000 mm
Wysokość: 500, 750, 1000 mm

Włazy żeliwne

KLASA:
B125; C250; D400

DLACZEGO DELFIN

  • Skuteczność oczyszczania – poniżej 5 mg/dm3
  • Wykonane na zbiornikach żelbetonowych okrągłych, owalnych i prostopadłościennych, klasy minimum 35/45, wodoszczelności WB i mrozoodporności XF 1
  • Szczególnie polecane są do montażu na terenach jezdnych, na dużych zagłębieniach – 4 klasy obciążenia (maksymalna siła obciążenia 500 kN)
  • W zależności od warunków terenowych możliwość dopasowania wysokości zbiornika poprzez zastosowanie: pierścieni wyrównawczych, nadstawki, włazów żeliwnych
  • Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
  • Konstrukcja wykluczająca konieczność stosowania elementów wymagających okresowej wymiany
  • Niskie koszty opróżniania dzięki optymalnym pojemnościom zbiorników