Jako pierwsi w Europie opatentowaliśmy HYBRYDOWE SEPARATORY WĘGLOWODORÓW, które redukują poziom stężenia zanieczyszczeń do poziomu 0,1 mg/dm3. To 50-krotnie lepsze wyniki oczyszczania od zaleceń normy europejskiej (PN-EN 858-1), wg której stężenie substancji ropopochodnych nie powinno przekraczać 5mg/dm3.

Nasze SEPARATORY HYBRYDOWE  w 2019 roku uzyskały patent europejski o nr 3238801, obowiązujący w 21 krajach Unii Europejskiej. Innowacyjnym rozwiązaniem w separatorach hybrydowych Delfin jest zastosowanie podwójnego układu rozdzielającego ciecze lekkie z wykorzystaniem procesu flotacji i koalescencji. Dzięki temu separatory charakteryzują się bardzo wysoką efektywnością działania – redukcją stężenia zanieczyszczeń poniżej 01, mg/dm3.