Formalności wymagane do budowy oczyszczalni

Formalności wymagane do budowy oczyszczalni

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW od 4 do 30 RLM  Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Ponadto w myśl Ustawy o...
Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Zbieranie wody deszczowej to czysty zysk oraz coraz bardziej popularny sposób na świadome, oszczędne i ekologiczne gospodarowanie wodą w ogrodzie. Kwestia gromadzenia deszczówki staje się tym bardziej istotna, że coraz częściej odczuwamy efekty suszy, która od kilku...
Rekomendacje prof. dr hab. inż. Zbigniewa Heidricha

Rekomendacje prof. dr hab. inż. Zbigniewa Heidricha

Hybrydowe Separatory Węglowodorów Delfin uzyskały pozytywną rekomendację jednego z największych na polskim rynku autorytetów w dziedzinie gospodarki wodnej i ściekowej – prof. dr hab. inż. Zbigniewa Heidricha. Profesor rekomenduje nasze urządzenia projektantom,...