DELFIN HD S - Delfin

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z POLIETYLENU

DELLFIN HD S-O

DELFIN HD S-O-BP5

DELFIN HD S-O-BP10

DELFIN HD S

DELFIN ODM

DELFIN HD S

PRZEZNACZENIE

Zgodnie z europejską normą EN 858-1 separatory węglowodorów standard bez odmulacza przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp..

Posiadają poziom stężenia substancji ropopochodnych na wylocie mniej niż 5mg/dm³.

OPCJE

  • alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu
  • nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
  • adapter okrągły pod właz żeliwny –wersja A

INFORMACJE TECHNICZNE

Materiał: PE-HD
Przepływ: od 30 l/s do 200 l/s
Pojemność zbiornika: od 4300 l do 20 000 l
Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm³
Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: od 489 l do 2036 l
Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: 0,22 m
Automatyczne zamknięcie pływakowe
Uchwyty do podnoszenia
Włazy: 950 x 750 mm

DOSTĘPNE WARIANTY

ZBIORNIKI KWADRATOWE

ZBIORNIKI MODUŁOWE

Symbol Przepływ
(wielkość
nominalna)
[1/s]
Pojemnośś
zbiornika
[l]
Średnica
wlotu/wylotu
[mm]
Wys.
dopływu
[mm]
Wys.
odpływu
[mm]
Wymiary zbiornika
[mm]
Komora
odmulania
(objętość
osadnika)
[l]
Komora
separacji
(objętość
separatora)
[l]
Poj.
gromadzenia
cieczy lekkiej
[l]
Wys.
warstwy
cieczy lekkiej
(maksymalna
wysokosc
gromadzenia
cieczy)
[m]
Waga
[kg]
Liczba
włazów
Qnom D1 h1 h2 Lz S Hz
HD S 30 30 4 300 250 1 150 1 100 2 400 1 200 1 630 nd 3 100 489 0,22 250 2
HD S 40 40 4 300 250 1 210 1 160 2 400 1 200 1 630 nd 3 250 489 0,22 265 2
HD S 75 75 10 000 315 1 960 1 910 3 080 2 240 2 450 nd 8 000 926 0,22 470 2
HD S 100 100 10 000 315 1 960 1 910 3 080 2 240 2 450 nd 8 000 1 018 0,22 490 2
HD S 150 150 15 000 400 1 960 1 920 4480 2 240 2 450 nd 12 000 1 527 0,22 700 3
HD S 200 200 20 000 400 1 960 1 920 5880 2 240 2 450 nd 13 000 2 036 0,22 940 4

AKCESORIA

Pokrywa PKP 950 (prostokątna)
WYMIARY
L=0,945 m , I=0,745 m

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Nadstawka NSP 950 (prostokątna)
WYMIARY
L=0,960 m, I=0,760 m, H=0,425 m

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Adapter z jednym włazem A
WYMIARY
I= 1006 mm, L=832 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm

ZASTOSOWANIE

Adapter z dwoma włazami B
WYMIARY
I= 1006 mm, L=1622 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm, R=200 mm

ZASTOSOWANIE

Adapter z dwoma włazami C
WYMIARY
I= 1006 mm, L=1707 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm, R=285 mm

ZASTOSOWANIE

DLACZEGO DELFIN

• Wysoka skuteczność oczyszczania – poniżej 0,1 mg/ dm3 separatorów hybrydowych, poniżej 5 mg/dm3 dla separatorów standard
• Materiał – polietylen wysokiej gęstości – duża wytrzymałość, odporność na UV, zmiany pH i temperatury
• Łatwy transport – każdy zbiornik posiada uchwyty, które usprawniają załadunek i rozładunek
• Niska waga – przy tej samej pojemności zbiorniki są o 30% lżejsze od separatorów metalowych
• Prosty montaż
• 10 lat gwarancji na zbiorniki
• Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
• Niewielkie koszty opróżniania dzięki zoptymalizowanym pojemnościom zbiorników
• Regulacja wysokości poprzez nadstawki
• Separatory zintegrowane z komorą odmulania